Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 26.6.2008

Omsättningen inom handeln ökade med 8,6 procent år 2007

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade omsättningen inom handeln till 118 miljarder euro år 2007. Detta var en ökning på 8,6 procent från året innan. Av tillväxten på över 9,4 miljarder euro härstammade nästan två tredjedelar från partihandeln. Inom partihandeln var omsättningen 63,2 miljarder euro och inom detaljhandeln 31,7 miljarder euro. Den kraftiga tillväxten inom bilhandeln under tidigare år avtog något. Omsättningen inom bilhandeln uppgick till 21,9 miljarder euro, vilket innebär en tillväxt på 6,2 procent.

Trots den snabba tillväxten försvagades dock försäljningsbidraget och totalresultatsprocenterna något inom handeln. Nyckeltalen för lönsamheten låg för övrigt på föregående års nivå. Efter att verksamhetsutgifterna dragits av uppgick driftsbidraget till 5 miljarder euro, dvs. 4,2 procent av rörelseintäkterna. Inom handeln var vinsten 3,8 miljarder euro. Nyckeltalen för lönsamheten inom partihandeln låg på föregående års nivå. Räkenskapsperiodens resultat, 2 miljarder euro, var 3,1 procent av rörelseintäkterna. Inom detaljhandeln försvagades totalresultatet och räkenskapsperiodens resultat med en halv procentenhet jämfört med året innan. Med undantag av försäljningsbidraget sjönk lönsamheten inom bilhandeln något från året innan både i euro och i procent. Av räkenskapsperiodens resultat utgjorde bilhandelns resultat 475 miljoner euro, dvs. 2,2 procent av rörelseintäkterna.

Omsättningen inom handeln efter näringsgren 2005–2007*

Omsättningen inom handeln efter näringsgren 2005–2007*
*preliminär uppgift

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät.


Källa: Handels bokslutsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Jussila (09) 1734 3754

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi


Uppdaterad 26.06.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/2007/katipa_2007_2008-06-26_tie_001_sv.html