Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 16.12.2008

Den starka omsättningsökningen inom bilhandeln avtog till 5,5 procent år 2007

Enligt Statistikcentralen uppgick omsättningen inom handeln till 118,4 miljarder euro år 2007. Omsättningen ökade med 9,7 miljarder euro från året innan, dvs. med 9 procent. Två tredjedelar av omsättningsökningen härstammade från partihandeln. Inom partihandeln var omsättningen 63,7 miljarder euro och inom detaljhandeln 31,7 miljarder euro. Den kraftiga omsättningsökningen inom bilhandeln de senaste åren var mer moderat år 2007 och uppgick till 21,8 miljarder euro. Av företagen inom handeln hör närmare 99 procent till sme-sektorn, vars andel av omsättningen inom näringsgrenen var 37 procent och av personalen 56 procent.

Omsättningsökning inom handeln 2006 och 2007

Omsättningsökning inom handeln 2006 och 2007

Alla nyckeltal för lönsamheten låg på föregående års nivå. Efter att utgifterna för den egentliga verksamheten dragits av uppgick driftsbidraget inom handeln till 4,1 procent av rörelseintäkterna, liksom året innan. Räkenskapsperiodens resultat, 3,8 miljarder euro, var 3,2 procent av intäkterna. Nyckeltalen för lönsamheten inom sme-företagen förbättrades något från året innan. Driftsbidraget var 5,4 procent och räkenskapsperiodens resultat 4,3 procent av intäkterna.

Lönsamheten inom bilhandeln försvagades med undantag av försäljningsbidraget både räknat i euro och procentuellt. Inom bilhandeln var driftsbidraget 579 miljoner euro, dvs. 2,6 procent av rörelseintäkterna. Lönsamheten inom partihandeln förbättrades däremot både räknat i euro och procentuellt. Försäljningsbidraget, som var 11,4 miljarder euro inom partihandeln, steg med 1,1 miljarder euro från året innan och uppgick till 17,8 procent av omsättningen. Inom detaljhandeln försvagades totalresultatet med 0,6 procentenheter från året innan, medan andra beräknade nyckeltal för lönsamheten var på samma nivå som året innan.

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät och officiella bokslutsuppgifter.


Källa: Handels bokslutsstatistik 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Jussila (09) 1734 3754

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/2007/katipa_2007_2008-12-16_tie_001_sv.html