Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 8.7.2009

Omsättningen inom handeln ökade med 6,1 procent år 2008*

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade omsättningen inom handeln till 125,5 miljarder euro år 2008. Detta var en ökning på 6,1 procent från året innan. Av tillväxten på över 7,2 miljarder euro härstammade nästan två tredjedelar från partihandeln. Omsättningen inom partihandeln steg med 4,6 miljarder och inom detaljhandeln med 1,7 miljarder euro från året innan. Av näringsgrenarna inom handeln ökade omsättningen inom bilhandeln minst. Omsättningen ökade med 3,2 procent och steg till 21,1 miljarder euro.

Omsättningen inom handeln efter näringsren 2007–2008*

Omsättningen inom handeln efter näringsren 2007–2008*

*preliminär uppgift

Med undantag av försäljningsbidraget sjönk lönsamheten inom handeln. Försäljningsbidraget, som steg med 1,6 miljarder euro, var 21,2 procent av omsättningen liksom året innan. Alla andra mellanresultat försämrades både räknat i euro och i procent. Driftsbidraget sjönk med 0,6 procentenheter från året innan och uppgick till 3,5 procent av rörelseintäkterna. Inom handeln var räkenskapsperiodens resultat 2,1 miljarder euro, dvs. 1,6 procent av rörelseintäkterna.

Även om omsättningen inom partihandeln ökade kraftigt försämrades ändå lönsamheten. Försäljningsbidraget var det enda mellanresultatet som förbättrades räknat i euro. Försäljningsbidraget inom partihandeln, som var en halv miljard större än året innan, steg till 11,9 miljarder euro. Lönsamheten försvagades också inom detalj- och bilhandeln, med undantag av försäljningsbidraget.

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät. Inom bokslutsstatistiken har man gått över till att använda TOL 2008-klassificeringen .


Källa: Företagsstrukturer / Bokslutsstatistik 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Jussila (09) 1734 3754

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 08.07.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/2008/katipa_2008_2009-07-08_tie_001_sv.html