Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 22.9.2010

Omsättningen inom handeln sjönk med 13,9 procent år 2009

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var omsättningen inom handeln 108,1 miljarder euro år 2009. Omsättningen försvagades med 17,5 miljarder euro från året innan, dvs. med 13,9 procent. Mest sjönk omsättningen inom partihandeln och bilhandeln. Omsättningen inom partihandeln försvagades med 14,5 procent och omsättningen inom bilhandeln med 33,1 procent från året innan. Däremot var omsättningen inom detaljhandeln ungefär på samma nivå som föregående år, då den bara sjönk med 0,6 procent från året innan.

Omsättningen inom handeln efter näringsgren 2008–2009*

Omsättningen inom handeln efter näringsgren 2008–2009*

*preliminär uppgift

Handelns försäljningsbidrag var 22,9 procent av omsättningen. Försäljningsbidraget sjönk dock med 1,8 miljarder euro från året innan. Driftsbidraget sjönk med 1,2 miljarder euro och uppgick till 3 procent av rörelseintäkterna. Däremot förbättrades totalresultatet och räkenskapsperiodens resultat både i euro och procentuellt. Inom handeln var vinsten 2,4 miljarder euro, dvs. 2,2 procent av intäkterna.

Även om omsättningen inom partihandeln försvagades kraftigt, förbättrades dock nyckeltalen för lönsamheten med undantag av driftsbidraget och rörelseresultatet. Inom bilhandeln sjönk alla bidrag i euro från året innan. Av nyckeltalen inom bilhandeln var försäljningsbidraget det enda mellanresultatet som förbättrades procentuellt. Inom detaljhandeln försvagades alla andra beräknade nyckeltal för lönsamheten förutom försäljningsbidraget med en procentenhet. Försäljningsbidraget inom detaljhandeln, 10,5 miljarder euro, ökade till 30,4 procent av omsättningen.

Uppgifterna som baserar sig på skatteförvaltningens näringsbeskattningsmaterial har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät.


Källa: Företagsstrukturer / Bokslutsstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Jussila (09) 1734 3754, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 22.09.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/2009/katipa_2009_2010-09-22_tie_001_sv.html