Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 22.2.2011

Omsättningen inom handeln rasade år 2009

Enligt Statistikcentralen uppgick omsättningen inom handeln till 108,6 miljarder euro år 2009. Omsättningen försvagades med 17 miljarder euro från året innan, dvs. med 13,5 procent. Sme-företagen täckte 39 procent av omsättningen inom handeln. Av näringsgrenarna inom handeln var detaljhandeln den enda näringsgren vars omsättning bibehölls på föregående års nivå.

Omsättningen inom handeln efter näringsgren 2007–2009

Omsättningen inom handeln efter näringsgren 2007–2009

Försäljningsbidraget inom handeln, 25 miljarder euro, var 23 procent av omsättningen. Det försvagades med 1,6 miljarder euro från året innan. Efter att de egentliga verksamhetsutgifterna dragits av uppgick driftsbidraget inom handeln till 3,5 miljarder euro, dvs. 3,2 procent av rörelseintäkterna. Räkenskapsperiodens resultat inom handeln var 2,2 procent av rörelseintäkterna, vilket var 2,5 miljarder euro.

Sme-företagens lönsamhet inom handeln försvagades, med undantag av försäljningsbidragsprocenten, både i euro och i procent jämfört med föregående år. Sme-företagens försäljningsbidrag, som minskade med 0,6 miljarder euro från året innan, var 12,8 miljarder euro, dvs. 30,4 procent av omsättningen. Sme-företagens vinst från räkenskapsperioden var 1,1 miljarder euro.

Handelns soliditeten steg med 1,8 procentenheter och var 41,5 procent av balansräkningen. Också de totala skulderna i förhållande till omsättningen ökade något och var 29,6 procent.

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät och officiella bokslutsuppgifter.


Källa: Handels bokslutsstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Jussila (09) 1734 3754, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 22.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/2009/katipa_2009_2011-02-22_tie_001_sv.html