Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.9.2011

Kaupan liikevaihto kasvoi ja kannattavuus koheni 2010*

Kauppa keräsi liikevaihtoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 115,5 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen nähden 7 miljardia euroa eli 6,5 prosenttia. Tukkukaupasta tuli yli puolet eli 55 prosenttia kaupan liikevaihdosta, vähittäiskaupasta 31 ja autokaupasta edellisvuoden tapaan 13 prosenttia. Agentuuritoiminnalle kertyi liikevaihtoa miljardi euroa eli vajaa prosentti kaupan liikevaihdosta.

Kaupan liikevaihdon muutos toimialoittain 2010*

Kaupan liikevaihdon muutos toimialoittain 2010*

*ennakkotieto

Kaupan pk-yritykset keräsivät 37 prosenttia kaupan liikevaihdosta ja 51 prosenttia kaupan myyntikatteesta. Käyttökatetta niille jäi 1,9 miljardia euroa eli 4,4 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Kaupan kannattavuus koheni sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti vuotta aiemmasta. Myyntikate, jota kaupassa kertyi 26,1 miljardia euroa, oli 22,6 prosenttia liikevaihdosta. Myyntikatetta kauppa sai 1,1 miljardia euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Varsinaisen toiminnan kulujen jälkeen jäi kaupalle käyttökatetta 4,2 miljardia euroa pääoma- ja rahoituskulujen kattamiseen. Käyttökate oli 3,5 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Kaupan toimialoista eniten kannattavuus parani autokaupassa. Käyttökate-, nettotulos- ja kokonaistulosprosentit kohenivat noin 1,5 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Myyntikatetta autokaupalle kertyi 3,1 miljardia euroa, mikä oli 20,2 prosenttia liikevaihdosta. Tukkukaupassa käyttökate oli 3,3 prosenttia liiketoiminnan tuotoista ja vähittäiskaupassa edellisvuoden tapaan 3,9 prosenttia.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoverotusaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä.


Lähde: Yritysten rakenteet / Tilinpäätöstilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila (09) 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (14 sivua 301,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2010/katipa_2010_2011-09-20_tie_001_fi.html