Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.2.2012

Kaupan liikevaihdon kasvu suurten yritysten varassa vuonna 2010

Kaupan yritykset keräsivät liikevaihtoa Tilastokeskuksen mukaan 115,8 miljardia euroa vuonna 2010. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 7,3 miljardia euroa eli 6,7 prosenttia. Kaupan liikevaihdon kasvusta tuli 92 prosenttia suurilta yrityksiltä, joiden liikevaihto kohosi peräti 6,7 miljardia euroa edellisestä vuodesta. Sen sijaan EU:n määritelmän mukaisten pk-yritysten liikevaihto kasvoi vain 0,6 miljardia euroa. Pk-yritysten liikevaihto kattoi 37 prosenttia kaupan liikevaihdosta.

Kaupan liikevaihto suuruusluokittain 2008 - 2010

Kaupan liikevaihto suuruusluokittain 2008 - 2010

Kaupan kannattavuus koheni hieman edellisestä vuodesta sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti lukuun ottamatta myyntikateprosenttia, joka heikkeni 0,4 prosenttiyksikköä. Myyntikatetta kauppa keräsi 26,2 miljardia euroa eli 22,6 prosenttia liikevaihdosta. Pk-yritysten myyntikate oli hieman yli puolet kaupan myyntikatteesta. Lasketuilla tunnusluvuilla tarkasteltuna pk-yritysten toiminta oli hieman kannattavampaa kuin kaupan suurten yritysten. Tilikauden tulosta jäi 1,5 miljardia euroa sekä suurille yrityksille että pk-yrityksille.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä ja virallisilla tilinpäätöstiedoilla.


Lähde: Kaupan tilinpäätöstilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila 09 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (16 sivua 326,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2010/katipa_2010_2012-02-22_tie_001_fi.html