Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.9.2012

Kaupan liikevaihdon vahvasta kasvusta neljännes tuli autokaupasta vuonna 2011

Kaupan yritysten liikevaihto nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 125 miljardiin euroon vuonna 2011. Kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 9,2 miljardia euroa eli 8 prosenttia. Tukkukauppa keräsi kaupan liikevaihdosta yli puolet eli 55 prosenttia, vähittäiskauppa 30, autokauppa 14 ja loput vajaa prosentti tuli agentuuritoiminnasta. Kaupan pienet ja keskisuuret yritykset eli pk-yritykset kattoivat kaupan liikevaihdosta runsaat 36 prosenttia. Liikevaihtoa niille kertyi 45,6 miljardia euroa.

Kaupan liikevaihdon muutos toimialoittain 2010 ja 2011*

Kaupan liikevaihdon muutos toimialoittain 2010 ja 2011*

*ennakkotieto

Myyntikateprosenttia lukuun ottamatta kaupan kannattavuuden tunnusluvut kohenivat hieman. Myyntikate, joka koheni 1,2 miljardia, nousi 27,4 miljardiin euroon. Myyntikateprosentti sen sijaan heikkeni 0,7 prosenttiyksiköllä ja oli 21,9 prosenttia liikevaihdosta. Käyttökatetta kaupalle jäi 4,7 miljardia euroa pääoma- ja rahoituskulujen kattamiseen. Voittoa kauppa tuotti 3,3 miljardia euroa eli 2,6 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Pk-sektorin yritykset keräsivät 51 prosenttia kaupan myyntikatteesta eli 14 miljardia euroa. Niiden myyntikate oli 30,7 prosenttia liikevaihdosta. Varsinaisen toiminnan kulujen vähentämisen jälkeen jäi pk-yrityksille muiden kulujen kattamiseen 2,2 miljardia euroa, käyttökatteen ollessa 4,7 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Tilikauden tulosta pk-sektori sai 1,5 miljardia euroa, mikä oli 3,3 prosenttia tuotoista.

Kaupan kannattavuus 2009–2011*

Kaupan kannattavuus 2009–2011*

*ennakkotieto

Kaupassa investoitiin miljardilla eurolla vuonna 2011, mikä oli liikevaihtoon suhteutettuna 0,8 prosenttia. Tukkukauppa investoi 457 miljoonalla ja vähittäiskauppa 411 miljoonalla eurolla. Kaupan omavaraisuusaste oli 41,5 prosenttia taseesta ja kokonaisvelat suhteutettuna liikevaihtoon 27,7 prosenttia.

Autokaupan liikevaihto koheni 2,4 miljardilla eurolla ja nousi 17,8 miljardiin euroon. Vaikka kaikki tuloslaskelman välitulokset paranivat euromääräisesti, heikkeni kuitenkin myyntikateprosentti 1,4 prosenttiyksikköä vuotta aiemmasta ja oli 18,8 prosenttia liikevaihdosta. Sen sijaan muut lasketut autokaupan kannattavuuden tunnusluvut säilyivät edellisen vuoden tasolla.

Tukkukaupan (pl. agentuuritoiminta) liikevaihto kasvoi kaupan toimialoista euromääräisesti eniten nousten 69,4 miljardiin euroon. Vahvasta 5,4 miljardin euron liikevaihdon kasvusta huolimatta koheni myyntikate vain 0,6 miljardia euroa, myyntikateprosentin ollessa 17,3. Nettotulosta nostivat rahoitustuotot, jotka kasvoivat rahoituskuluja voimakkaammin. Tilikauden tulosta tukkukauppa sai 1,8 miljardia euroa, mikä oli edellisvuoden tapaan 2,6 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Vähittäiskaupan liikevaihto kipusi 36,8 miljardiin euroon, kasvua edellisestä vuodesta 1,4 miljardia euroa. Myyntikate oli 30,2 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden tulosta vähittäiskaupalle jäi 0,9 miljardia euroa eli 2,5 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoverotusaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä.


Lähde: Yritysten rakenteet / Tilinpäätöstilasto 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila 09 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (257,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2011/katipa_2011_2012-09-20_tie_001_fi.html