Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 21.2.2013

Kaupan liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia vuonna 2011

Kaupan yritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 125,2 miljardia euroa vuonna 2011. Liikevaihtoa kertyi 9,4 miljardia euroa edellisvuotista enemmän. Vaikka liikevaihto edelleen koheni, jäi se silti hieman taantumaa edeltäneen huippuvuoden 2008 tasosta. Kaupassa toimi 46 000 yritystä ja ne työllistivät 255 900 henkilöä. EU:n määritelmän mukaisia pk-yrityksiä oli 45 000. Ne keräsivät 37 prosenttia kaupan liikevaihdosta ja niissä työskenteli 55 prosenttia kaupan henkilöstöstä.

Kaupan liikevaihto suuruusluokittain 2008-2011

Kaupan liikevaihto suuruusluokittain 2008-2011

Kaupan kannattavuus koheni hieman edellisestä vuodesta myyntikateprosenttia lukuun ottamatta. Myyntikateprosentti, joka heikkeni vajaalla prosenttiyksiköllä, oli 21,9 prosenttia liikevaihdosta. Sen sijaan nettotulosta nosti kaupassa rahoitustuottojen kasvu, rahoituskulujen ja tuloverojen vuosimuutosten jäädessä maltillisiksi. Myös satunnaiset tuotot kasvoivat 207 miljoonalla eurolla vuotta aiemmasta, mikä vaikutti myönteisesti kokonaistulokseen. Tilikauden tulos 3,3 miljardia euroa oli 2,6 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä ja virallisilla tilinpäätöstiedoilla.


Lähde: Kaupan tilinpäätöstilasto 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila 09 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (15 sivua 309,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 21.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2011/katipa_2011_2013-02-21_tie_001_fi.html