Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 21.2.2013

Omsättningen inom handeln ökade med 8,1 procent år 2011

Enligt Statistikcentralen uppgick omsättningen för företag inom handeln till 125,2 miljarder euro år 2011. Omsättningen var 9,4 miljarder euro större än året innan. Även om omsättningen fortsatte stiga stannade den ändå på en nivå som låg något under nivån för toppåret 2008, dvs. året före recessionen. Inom handeln verkade 46 000 företag och de sysselsatte 255 900 anställda. Det fanns 45 000 företag som enligt EU-definitionen klassas som sme-företag. De stod för 37 procent av omsättningen inom handeln och sysselsatte 55 procent av de anställda inom handeln.

Omsättningen inom handeln efter storleksklass 2008–2011

Omsättningen inom handeln efter storleksklass 2008–2011

Handelns lönsamhet förbättrades något från året innan, med undantag av försäljningsbidragsprocenten. Försäljningsbidragsprocenten, som försämrades med något under en procentenhet, var 21,9 procent av omsättningen. Däremot lyftes nettoresultatet inom handeln av att de finansiella intäkterna ökade medan årsförändringarna av de finansiella kostnaderna och inkomstskatterna var fortsatt måttliga. Även de extraordinära intäkterna ökade med 207 miljoner euro från året innan, vilket inverkade positivt på totalresultatet. Räkenskapsperiodens resultat, 3,3 miljarder euro, var 2,6 procent av rörelseintäkterna.

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät och officiella bokslutsuppgifter.


Källa: Handels bokslutsstatistik 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Jussila 09 1734 3754, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/2011/katipa_2011_2013-02-21_tie_001_sv.html