Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 13.2.2014

Liikevaihdon kasvusta huolimatta kannattavuus heikkeni kaupassa vuonna 2012

Kaupan yritysten (toimiala G) liikevaihto oli Tilastokeskuksen tilinpäätöstietojen mukaan 131,5 miljardia euroa vuonna 2012. Kasvua edellisestä vuodesta oli 5,0 prosenttia eli 6,3 miljardia euroa . Vaikka liikevaihto kasvoi, kaupan kannattavuus kuitenkin heikkeni. Käyttökate laski 0,6 prosenttiyksikköä ja oli 3,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Kaupassa toimi 45 100 yritystä, mikä oli 560 yritystä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yrityksistä lähes 99 prosenttia kuului EU:n määritelmän mukaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Pk-yritykset kattoivat runsaat 37 prosenttia kaupan liikevaihdosta.

Kaupan liikevaihto suuruusluokittain 2010–2012

Kaupan liikevaihto suuruusluokittain 2010–2012

Kaupan kannattavuus heikkeni. Myyntikateprosentti heikkeni vajaalla prosenttiyksiköllä, ollen 21 prosenttia liikevaihdosta. Pääoma- ja rahoituskulujen kattamiseen jäi 0,5 miljardia euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupan käyttökate oli 4,2 miljardia euroa. Rahoitus- ja satunnaiset tuotot kuitenkin kasvoivat rahoitus- ja satunnaisia kuluja voimakkaammin. Kaupan toiminta tuotti voittoa 2,7 miljardia euroa, mikä oli 2,0 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä ja virallisilla tilinpäätöstiedoilla.


Lähde: Tilinpäätöstilasto 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Wuoristo 09 1734 2977, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (15 sivua 317,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 13.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2012/katipa_2012_2014-02-13_tie_001_fi.html