Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 13.2.2014

Trots ökningen av omsättningen försvagades lönsamheten inom handeln år 2012

Enligt Statistikcentralens bokslutsuppgifter uppgick omsättningen för företag inom handeln (näringsgren G) till 131,5 miljarder euro år 2012. Ökningen från föregående år var 5,0 procent, dvs. 6,3 miljarder euro. Även om omsättningen ökade, försämrades ändå lönsamheten inom handeln. Driftsbidraget sjönk med 0,6 procentenheter och uppgick till 3,1 procent av rörelseintäkterna. Inom handeln verkade 45 100 företag, vilket var 560 företag färre än året innan. Nästan 99 procent av företagen klassades enligt EU-definitionen som små och medelstora företag. Sme-företagen täckte drygt 37 procent av omsättningen inom handeln.

Omsättningen inom handeln efter storleksklass 2010–2012

Omsättningen inom handeln efter storleksklass 2010–2012

Lönsamheten inom handeln försvagades. Försäljningsbidragsprocenten försämrades med något under en procentenhet och var 21 procent av omsättningen. För att täcka kapital- och finansieringskostnaderna återstod 0,5 miljarder euro mindre än året innan. Driftsbidraget inom handeln var 4,2 miljarder euro. De finansiella och extraordinära intäkterna ökade dock kraftigare än de finansiella och extraordinära kostnaderna. Verksamheten inom handeln visade en vinst på 2,7 miljarder euro, dvs. 2,0 procent av rörelseintäkterna.

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät och officiella bokslutsuppgifter.


Källa: Bokslutsstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Wuoristo 09 1734 2977, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/2012/katipa_2012_2014-02-13_tie_001_sv.html