Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Handelns bokslutsstatistik i juli 2009

De näringsgrenar inom handeln som publiceras enligt TOL 2008

Nedan finns en förteckning över de näringsgrenar i handelns bokslutsstatistik som man planerar att publicera preliminära uppgifter om enligt TOL 2008. Mera information om ämnet fås via adressen rakenne.tilastot@stat.fi De slutliga uppgifterna publiceras på 2- och 3-siffernivåerna i december 2009.

A-S hela företagssektorn (exkl. 64, 65, 66, 84, 94, 854, 852, 853, 854, 85591, 86210, 91010, 94)

G Handel

45 Bilhandel

46 Partihandel exkl. agenturhandel

47 Detaljhandel

4711, 472 Dagligvaruhandel, exkl. 4725 och 4726

Detaljerade beskrivningar av grupperna finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Publicering av retroaktiva uppgifter enligt TOL 2008

I den preliminära statistiken i juli 2009 publiceras uppgifterna för år 2007 och 2008 enligt näringsgrensindelningen TOL 2008.

Användning av TOL 2008- och TOL 2002-uppgifter och deras jämförbarhet

Under övergångstiden fram till mitten av år 2011 används uppgifter både enligt TOL 2008 och enligt TOL 2002 inom de olika statistikområdena. I Handelns bokslutsstatistik publiceras uppgifter enligt TOL 2002 för statistikåret 2008 i statistikdatabasen StatFin. Uppgifterna för år 2009 publiceras inte längre enligt TOL 2002.

När man jämför uppgifterna i handelns bokslutsstatistik, preliminära uppgifter för år 2008 enligt TOL 2008 med uppgifterna som publicerats enligt TOL 2002 är det skäl att notera följande:

Från näringsgrenen bilhandel överförs delar till 47 Detaljhandel, C tillverkning och H Transport och magasinering;

 • 50501 Servicestationsverksamhet och 50502 Detaljhandel med drivmedel från automater övergår från bilhandel till detaljhandeln 47301 servicestationsverksamhet och 47302 detaljhandel med bränslen i automater.
 • En del av näringsgrenen 50201 Underhåll och reparation av motorfordon övergår till C tillverkning och där till näringsgrenen 33130 till Reparation av elektronisk och optisk utrustning och en del till H Transport och magasinering och där till näringsgrenen 52219 Övriga stödtjänster till landtransport. Bilhandeln omfattar fortsättningsvis näringsgrenen 45201 Underhåll och reparation av motorfordon.

Från näringsgrenarna inom detaljhandeln övergår underhåll- och reparationsfunktionen till näringsgrenen S Annan serviceverksamhet och till C tillverkning;

 • Från 52451 Detaljhandel med hushållsapparater och hemelektronik till 95210 Reparation av hemelektronik
 • Från 52464 Låssmeds- och nyckelaffärer till 95290 Reparation av övriga hushållsartiklar och personliga artiklar
 • Från 52493 Detaljhandel med kommunikationsutrustning och kontorsmaskiner till 95120 Reparation av kommunikationsutrustning
 • Från 52710 Reparation av skodon och lädervaror till 95230 Lagning av skodon och lädervaror
 • Från 52720 Reparation av elektriska hushållsartiklar till 95210 Reparation av hemelektronik och till 95220 Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård
 • Från 52730 Reparation av ur och guldsmedsvaror till 95250 Reparation av ur och guldsmedsvaror
 • Från 52740 Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar till 95120 Reparation av kommunikationsutrustning, 95220 Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård och 95290 Reparation av övriga hushållsartiklar och personliga artiklar samt till näringsgrenen 13300 Blekning, färgning och annan textilberedning inom tillverkning.

I näringsgrensindelningen TOL 2008 överförs delar till handeln enligt följande:

Till partihandeln kommer delar från näringsgrenen O Andra samhälleliga tjänster, och till detaljhandeln

näringsgrenar från DN Övrig tillverkning samt från H Hotell- och restaurangverksamhet;

 • Till 46110 Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat kommer delar av näringsgrenen 92620 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet
 • Till 47599 Specialiserad butikshandel med hushållsartiklar som inte klassificerats på annat håll kommer en del från näringsgrenen 36630 Tillverkning som ej hör till någon annan grupp
 • Till näringsgrenen 47990 Detaljhandel, ej i butik kommer delar från 55520 Catering.

Senast uppdaterad 9.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/katipa_2009-01-27_luo_001_sv.html