Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön kaupan tilinpäätöstilastossa heinäkuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Kaupan tilinpäätöstilastossa luokitus otetaan käyttöön kerättäessä vuoden 2008 tietoja. Kaupan tilinpäätöstilaston ennakkotiedot vuodelta 2008 julkistetaan heinäkuussa 2009 TOL 2008 luokituksella. Tiedot julkaistaan tilastovuodelta ja vertailuvuodelta. TOL 2002 mukaisia tietoja julkaistaan tilastovuodelta 2008 StatFin-tilastotietokannassa. Vuoden 2009 tietoja ei enää julkaista TOL 2002 -luokituksella. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa on saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002:n mukaiset tiedot.

Kaupan tilastokohtaisella sivulla on lisätietoa TOL 2008 -luokituksen soveltamisesta.

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset kaupan toimialaluokitukseen

TOL 2002 -luokituksella julkaistut pääluokka ja 2 -numerotason luokat olivat

G Kauppa

50 Autokauppa

51 Tukkukauppa pl. agentuuritoiminta

52 Vähittäiskauppa

TOL 2008 -luokituksella julkaistavat pääluokka ja 2 -numerotason luokat ovat

G Kauppa

45 Autokauppa

46 Tukkukauppa pl. agentuuritoiminta

47 Vähittäiskauppa

TOL 2008 -luokituksen mukaisen pääluokan (G) sisältöön tulee pieniä muutoksia TOL 2002:n vastaavasta.

Autokaupan toimialoilta siirtyy osia 47 Vähittäiskauppaan, C teollisuuteen ja H Kuljetukseen ja varastointiin;

 • 50501 huoltamotoiminta ja 50502 ja polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista siirtyy autokaupasta vähittäiskauppaan 47301 huoltamotoiminta ja 47302 polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista -toimialoille.
 • 50201 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus -toimialalta siirtyy osa C teollisuuteen 33130 Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto -toimialalle ja osa H Kuljetukseen ja varastointiin 52219 Muu maaliikennettä palveleva toiminta -toimialalle. Autokauppaan jää edelleen 45201 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus -toimiala.

Vähittäiskaupan toimialoilta siirtyy korjaus- ja huoltotoimintoja S Muuhun palvelutoimintaan ja C teollisuuteen;

 • 52451 Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäiskaupasta 95210 Viihde-elektroniikan korjaukseen
 • 52464 Lukkoseppä- ja avainliikkeistä 95290 Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaukseen
 • 52493 Tietoliikennevälineiden ja toimistokoneiden vähittäiskaupasta 95120 Viestintälaitteiden korjaukseen
 • 52710 Jalkineiden ja nahkatuotteiden korjauksesta 95230 Jalkineiden ja nahkatavaroiden korjaukseen
 • 52720 Kotitaloussähkölaitteiden korjauksesta 95210 Viihde-elektroniikan korjaukseen ja 95220 Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan laitteiden korjaukseen
 • 52730 Kellojen ja kultasepäntuotteiden korjauksesta 95250 Kellojen ja korujen korjaukseen
 • 52740 Muusta henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjauksesta 95120 Viestintälaitteiden korjaukseen, 95220 Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan laitteiden korjaukseen ja 95290 Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaukseen sekä teollisuuteen 13300 tekstiilien viimeistely -toimialalle

TOL 2008 -luokituksessa kaupan toimialoille siirtyy osia seuraavasti:

Tukkukauppaan tulee osia O Muut yhteiskunnalliset palvelut -toimialalta ja vähittäiskauppaan

DN Muu valmistus sekä H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -toimialoilta;

 • 46110 Maatalousraaka-aineiden, elävien eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden agentuuritoimintaan tulee osia 92620 Urheilutoiminta -toimialalta
 • 47599 Muualla luokittelemattomien kotitaloustarvikkeiden vähittäiskauppaan tulee osa 36630 Muualla luokittelematon valmistus -toimialalta
 • 47990 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä -toimialalle tulee osa 55520 Ateriapalvelusta.

Päivitetty 29.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/katipa_2009-01-27_uut_001.html