Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Handelns bokslutsstatistik beskriver hur resultatet av handelns olika näringsgrenar bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningsstruktur. Variablerna är resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal, som beräknats på basis av dem.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/meta_sv.html