Handel

Ämnesområdet täcker statistiken över utrikes- och inrikeshandeln. I utrikeshandels- statistiken beskrivs handeln med varor och tjänster mellan Finland och övriga Europeiska unionens medlemsstater och mellan Finland och tredje länder, dvs. intern- och externhandel. Av inrikeshandeln ingår bl.a. statistik över parti- och detaljhandel. Värde-, volym- och prisindex beskrivs också i statistiken.

Statistik

Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Statistiken beskriver pris- och mängdutvecklingen i utrikeshandeln och förändringar som sker i dessa.
Handel med högteknologi
Statistiken beskriver utrikeshandeln med högteknologi varor mellan Finland och övriga länder.
Omsättning inom handeln
Omsättningsindexet för handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning.
Utrikeshandel med varor
Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandel mellan Finland och andra EU-medlemsstater och Finland och tredje länder eller intern- och externhandeln.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>