Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2021, heinäkuu

Julkaistu: 29.1.2007

Kuluttajat luottavat talouteen ja sijoittavat rahastoihin

Kuluttajien luottamus talouteen oli tammikuussa ennallaan joulukuuhun verrattuna. Kuluttajien luottamusindikaattori oli 18,3. Luottamus talouteen oli tammikuussa vahvempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin ja samalla vahvinta sitten vuoden 2001 tammikuun. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 19. tammikuuta 1 584 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset omasta taloudesta ja työttömyydestä paranivat tammikuussa hieman edelliskuuhun verrattuna. Kuluttajien arvio Suomen taloudesta pysyi ennallaan ja näkemys säästämismahdollisuuksista heikkeni vähän. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna varsinkin usko työttömyyden vähenemiseen kohentui selvästi. Lisäksi kuluttajat pitivät tammikuussa säästämistä hyvin kannattavana, ja varsinkin rahastosijoittaminen yleistyi entisestään. Sen sijaan lainanoton houkuttavuus hiipui edelleen.

Kuluttajien näkemykset taloudesta tammikuussa 2007

  Tammikuu 2007 saldoluku Joulukuu 2006 saldoluku Tammikuu 2006 saldoluku Keskiarvo 10/95-1/07
Kuluttajien luottamusindikaattori 18,3 18,2 13,7 13,7
Indikaattorin osatekijät:        
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 12,3 10,9 10,1 9,4
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 47,0 49,4 41,7 33,5
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 4,3 4,3 4,0 6,5
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 9,6 8,0 -1,0 5,3
Muut:        
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,4 2,5 2,2 2,0
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 5,1 6,1 3,8 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 32,6 33,0 31,4 25,4
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 28,1 20,4 31,1 21,0
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 28,7 28,7 12,7 7,3
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 12,4 17,0 26,0 22,9
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Tammikuussa 26 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 17 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti tammikuussa 32 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 24 prosenttia arvioi tammikuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 43 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 33 ja 32 prosenttia. Työllisistä 10 prosenttia arvioi tammikuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, mutta selvästi useampi eli 15 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat tammikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,4 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava inflaatio-odotus oli vuosi sitten 2,2 prosenttia.

Tammikuussa 73 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 60 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Eniten säästetään edelleen pahan päivän varalle. Tammikuussa jo 30 prosenttia kotitalouksista oli sijoittanut rahaa sijoitusrahastoihin. Erilaisiin arvopapereihin yleensä oli sijoittanut 36 prosenttia kotitalouksista. Kotitalouksista 26 prosentilla oli vakuutussäästöjä.

Lainan ottamisen arvioi tammikuussa kannattavaksi enää 60 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli joulukuussa 64 prosenttia ja vuosi sitten 71 prosenttia. Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 48 prosenttia piti tammikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Monilla kotitalouksilla oli aikeita käyttää rahaa muun muassa asunnon korjaamiseen ja sisustamiseen sekä matkailuun. Digisovittimen hankintaa kesään mennessä harkitsi 36 prosenttia kotitalouksista. Vuoden sisällä 18 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-1/2007

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-1/2007

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, joulukuu 2006
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-12/2006*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Ranskan tieto suuntaa-antava sarjan katkeamisen vuoksi;
keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, December 2006
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2007, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 29.1.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. tammikuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/01/kbar_2007_01_2007-01-29_tie_001.html