Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, kesäkuu

Julkaistu: 27.3.2007

Kuluttajien luottamus ennallaan maaliskuussa

Kuluttajien luottamus talouteen oli maaliskuussa suunnilleen ennallaan helmikuuhun verrattuna. Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 16,5. Luottamus talouteen oli vahvempi kuin vuosi sitten ja pitkällä ajalla keskimäärin. Luottamus vahvistui syksystä tammikuuhun saakka, mutta on sen jälkeen hieman heikentynyt. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. maaliskuuta 1 555 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä näkemykset työttömyyskehityksestä paranivat ja odotukset omasta taloudesta heikkenivät hieman maaliskuussa edelliskuuhun verrattuna. Arviot säästämismahdollisuuksista ja Suomen taloudesta pysyivät ennallaan. Kuluttajat eivät enää pitäneet lainanottoa kovin kannattavana, mutta tämä ei vähentänyt aikeita ottaa lainaa tai ostaa asunto.

Kuluttajien näkemykset taloudesta maaliskuussa 2007

  Maaliskuu 2007 saldoluku Helmikuu 2007 saldoluku Maaliskuu 2006 saldoluku Keskiarvo 10/95-3/07
Kuluttajien luottamusindikaattori 16,5 16,8 12,6 13,7
Indikaattorin osatekijät:        
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 12,2 14,1 11,3 9,4
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 50,4 50,9 50,9 33,7
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 1,3 1,4 -0,1 6,4
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 2,0 0,7 -11,8 5,3
Muut:        
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,3 2,4 2,2 2,0
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 5,6 4,7 3,7 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 32,6 35,1 32,1 25,5
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 23,1 26,5 24,7 21,1
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 31,0 32,4 18,1 7,7
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 8,4 15,4 23,9 22,8
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Maaliskuussa 24 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 21 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa 30 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 31 prosenttia arvioi maaliskuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 37 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten synkät: 44 ja 26 prosenttia. Työllisistä 11 prosenttia arvioi maaliskuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, mutta useampi eli 16 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat maaliskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,0 prosenttia.

Maaliskuussa 76 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 64 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 67 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 82 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi maaliskuussa kannattavaksi 57 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli helmikuussa 63 prosenttia ja vuosi sitten 69 prosenttia. Kotitalouksista kuitenkin 18 prosenttia eli eniten sitten elokuun 2003 suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 46 prosenttia piti maaliskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Hyvin monilla kotitalouksilla oli aikeita käyttää rahaa muun muassa asunnon korjaamiseen ja sisustamiseen sekä harrastusvälineiden hankintaan. Digisovittimen ostoa syksyyn mennessä harkitsi 41 prosenttia kotitalouksista. Suurimmatkin hankinnat houkuttivat edelleen, sillä 18 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia asunnon vuoden sisällä.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-3/2007

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-3/2007

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, helmikuu 2007
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-2/2007*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, February 2007
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2007, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/03/kbar_2007_03_2007-03-27_tie_001.html