Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.7.2010

Kuluttajilla aurinkoinen kuva taloudesta heinäkuussa

Kuluttajien luottamus talouteen jatkui vahvana heinäkuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 19,1, kun se kesäkuussa oli 18,7 ja toukokuussa 15,8. Heinäkuussa luottamus talouteen oli myös selvästi parempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin ja vahvinta kolmeen vuoteen. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. heinäkuuta 1 263 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset työttömyyskehityksestä ja Suomen taloudesta paranivat edelleen heinäkuussa edelliskuuhun verrattuna. Kuluttajien näkemys omasta taloudestaan ja säästämismahdollisuuksistaan lähikuukausina heikkeni hieman, mutta oli yhä valoisa. Työllisten kokema uhka työttömyydestä omalla kohdalla väheni heinäkuussa.

Heinäkuussa jo 51 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 10 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kesäkuussa 47 ja 17 prosenttia ja vuosi sitten 46 ja 21 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti heinäkuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajista 35 prosenttia odotti heinäkuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 24 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat kesäkuussa 30 ja 30 prosenttia ja vuosi sitten synkät 14 ja 62 prosenttia.

Heinäkuussa 19 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 15 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Nämä osuudet olivat kuukautta aiemmin 13 ja 18 prosenttia ja vuosi sitten synkät 7 ja 30 prosenttia. Heinäkuussa 42 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 23 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat heinäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,2 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Heinäkuussa 63 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten tätä mieltä oli 56 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 75 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä säästetään pahanpäivän varalle. Suosittujen määräaikais- tai sijoitustilien jälkeen tavallisimpia sijoituskohteita ovat vakuutukset ja sijoitusrahastot.

Lainan ottamisen arvioi heinäkuussa kannattavaksi 68 prosenttia kuluttajista. Heinäkuussa hieman aiempaa harvempi eli 10 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 50 prosenttia piti heinäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuosi sitten näin ajatteli 62 prosenttia kuluttajista. Kulutusaikeet olivat heinäkuussa enimmäkseen maltillisia, mutta monet kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi matkailuun tai harrastusvälineiden hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 6 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden heinäkuussa 19 ja 7 prosenttia.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 07/2009 06/2010 07/2010 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 13,1 21,8 -6,5 8,4 18,7 19,1 +
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 9,1 14,1 2,3 7,1 10,0 9,2 +/-
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana (saldoluku) 36,8 52,0 10,9 43,4 50,5 40,5 +/-
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 4,9 24,2 -27,1 11,7 15,1 21,5 ++
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 1,3 27,6 -51,1 -28,6 -1,0 5,2 +/-
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,1 4,6 0,6 1,6 2,2 2,2 +/-
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 21,1 41,8 -14,2 41,8 29,7 25,9 +/-
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,9 36,8 -19,6 8,9 18,4 17,2 +/-
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 18,4 42,0 -47,1 19,8 26,2 23,4 +/-

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä – mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä-sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, - - Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan myöhemmin EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2010, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (439,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.7.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. heinäkuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2010/07/kbar_2010_07_2010-07-27_tie_001_fi.html