Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 02/2010 01/2011 02/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,3 22,9 -6,5 15,9 16,6 20,0 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,7 19,4 -15,0 12,8 12,7 11,4 +
A3 Mikroindikator = (B2+D1+D2)/3 24,6 33,4 9,5 31,6 28,6 31,4 ++
A4 Makroindikator = (B4+B7)/2 3,4 22,8 -39,1 1,0 6,9 9,6 +
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,8 9,8 -4,0 2,5 5,0 2,6 -
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 10,8 8,3 8,5 +/-
B3 Finland's ekonomi nu (nettotal) 3,0 29,5 -60,9 -8,1 12,9 14,2 +
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,3 25,3 -27,1 21,2 10,1 13,1 +
B5 Inflation nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,3 3,2 3,3  
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,9 3,1 3,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,4 27,6 -51,1 -19,2 3,8 6,1 +
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,8 7,6 -18,8 -5,9 4,4 6,3 +
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,3 41,8 -14,2 37,7 27,5 18,6 -
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,2 36,8 -19,6 10,4 19,9 19,3 +
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,5 42,0 -47,1 21,4 22,5 19,0 +/-
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,3 35,1 14,7 33,2 33,2 33,5 ++
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,3 52,2 10,9 50,9 44,2 52,2 ++
D5 Avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 13,5 12,6 12,9 -
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,8 -2,4 -18,2 -6,1 -7,3 -7,2 +/-
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,6 21,7 14,2 15,9 15,4 17,9 +/-
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 7,0 8,6 9,3 ++
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,3 27,0 9,8 22,8 21,6 24,7 ++

Källa: Konsumentbarometern 2011, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 24.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2011, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/02/kbar_2011_02_2011-02-24_tau_001_sv.html