Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 03/2010 02/2011 03/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,3 22,9 -6,5 15,4 20,0 17,7 +
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,7 19,4 -15,0 10,8 11,4 9,0 +/-
A3 Mikroindikator = (B2+D1+D2)/3 24,6 33,4 9,5 29,5 31,4 31,4 ++
A4 Makroindikator = (B4+B7)/2 3,4 22,8 -39,1 2,5 9,6 4,9 +/-
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,8 9,8 -4,0 1,2 2,6 3,7 -
- Bättre (%) 24,4 30,6 16,7 20,0 22,3 22,6  
- Sämre (%) 15,6 22,7 11,4 17,5 17,9 16,6  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 10,1 8,5 9,0 +/-
- Bättre (%) 26,3 33,4 18,2 28,0 26,8 25,8  
- Sämre (%) 10,3 17,2 6,6 10,3 12,5 11,4  
B3 Finland's ekonomi nu (nettotal) 3,0 29,5 -60,9 -9,5 14,2 11,2 +
- Bättre (%) 30,2 62,1 2,0 28,0 48,0 45,2  
- Sämre (%) 22,2 88,5 4,2 39,8 19,2 21,6  
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,4 25,3 -27,1 22,0 13,1 9,0 +
- Bättre (%) 31,9 57,3 11,6 55,5 43,0 37,5  
- Sämre (%) 20,3 57,3 6,0 11,8 15,8 18,3  
B5 Inflation nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,4 3,3 3,5  
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 2,0 3,2 3,3  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,4 27,6 -51,1 -17,0 6,1 0,8 +/-
- Mindre (%) 34,4 60,8 6,4 19,6 37,5 32,4  
- Mera (%) 29,3 83,3 6,9 48,5 24,5 29,3  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,9 7,6 -18,8 -4,3 6,3 5,7 +
- Minskat (%) 13,8 20,0 5,3 12,7 19,6 16,3  
- Ökat (%) 15,0 31,9 7,9 20,4 12,8 10,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,2 41,8 -14,2 30,5 18,6 11,9 -
- Bra tid (%) 45,7 62,4 29,6 53,3 44,9 40,6  
- Dålig tid (%) 24,5 45,7 17,7 22,8 26,3 28,7  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,3 36,8 -19,6 10,5 19,3 18,8 +
- Bra tid (%) 58,6 80,7 33,4 56,8 65,7 64,4  
- Dålig tid (%) 35,4 58,5 15,5 38,2 30,2 30,6  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,5 42,0 -47,1 21,2 19,0 12,4 -
- Bra tid (%) 63,0 78,2 13,3 65,4 64,6 59,7  
- Dålig tid (%) 29,4 83,4 12,1 29,9 29,7 35,0  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,3 35,1 14,7 32,1 33,5 33,0 ++
- Kan spara (%) 57,8 70,0 38,6 65,8 67,8 66,4  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,4 6,1 6,0  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,4 52,2 10,9 46,4 52,2 52,0 ++
- Kan spara (%) 72,6 82,3 56,6 78,8 81,8 81,2  
- Kan inte spara (%) 25,3 40,3 16,5 20,1 17,2 17,6  
D5 Avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 14,0 12,9 13,5 +/-
- Mycket sannolikt (%) 5,6 8,5 3,1 7,1 5,9 6,3  
- Ganska sannolikt (%) 7,9 11,4 5,3 6,9 7,0 7,2  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,8 -2,4 -18,2 -6,4 -7,2 -7,0 +
- Mera (%) 22,9 30,8 14,3 19,9 21,2 19,5  
- Mindre (%) 32,4 40,4 26,5 28,6 29,9 29,1  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,6 21,7 14,2 15,6 17,9 17,3 +/-
- Mycket sannolikt (%) 9,1 12,1 6,3 8,0 9,4 8,7  
- Ganska sannolikt (%) 8,5 10,4 6,2 7,7 8,5 8,7  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 7,5 9,3 7,8 +
- Mycket sannolikt (%) 3,1 5,2 1,3 3,6 3,6 4,1  
- Ganska sannolikt (%) 4,0 6,2 2,2 3,8 5,7 3,7  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,3 27,0 9,8 22,4 24,7 21,5 +
- Mycket sannolikt (%) 11,9 18,7 5,0 15,3 17,9 15,8  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,2 6,8 5,7  

Källa: Konsumentbarometern 2011, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 28.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2011, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/03/kbar_2011_03_2011-03-28_tau_001_sv.html