Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.3.2011

Kuluttajien usko yleiseen talouteen heikentynyt

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni hieman maaliskuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 17,7, kun se helmikuussa oli 20,0 ja tammikuussa 16,6. Maaliskuussa luottamus oli kuitenkin vahvempi kuin vuotta aikaisemmin ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. maaliskuuta 1 472 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä heikkenivät maaliskuussa edelliskuuhun verrattuna. Sen sijaan näkemykset omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista pysyivät ennallaan ja säästämisen osalta hyvin valoisina. Maaliskuussa kuluttajat arvelivat inflaation kiihtyvän ja pitivät säästämistä kannattavana kestotavaroiden ostamisen ja lainanoton kustannuksella.

Maaliskuussa 38 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 18 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 43 ja 16 prosenttia ja vuosi sitten 56 ja 12 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajista 33 prosenttia odotti maaliskuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 29 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 37 ja 25 prosenttia ja vuosi sitten synkät 20 ja 49 prosenttia.

Maaliskuussa 16 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 11 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Nämäkin osuudet olivat vuosi sitten synkät: 13 ja 21 prosenttia. Maaliskuussa 44 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 28 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat maaliskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli viime vuoden maaliskuussa 2,0 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Maaliskuussa 64 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten tätä mieltä oli 57 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 81 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi maaliskuussa kannattavaksi 60 prosenttia kuluttajista. Helmikuussa ja vuosi sitten vastaava osuus oli 65 prosenttia. Maaliskuussa 14 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 41 prosenttia piti maaliskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli helmikuussa 45 prosenttia ja vuosi sitten 53 prosenttia. Silti monet kotitaloudet suunnittelivat maaliskuussa käyttävänsä rahaa esimerkiksi matkailuun ja harrastusvälineiden hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden maaliskuussa 16 ja 7 prosenttia.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 03/2010 02/2011 03/2011 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 13,3 22,9 -6,5 15,4 20,0 17,7 +
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 9,1 14,1 2,3 10,1 8,5 9,0 +/-
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana (saldoluku) 37,4 52,2 10,9 46,4 52,2 52,0 ++
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 5,4 25,3 -27,1 22,0 13,1 9,0 +
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 1,4 27,6 -51,1 -17,0 6,1 0,8 +/-
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,9 7,6 -18,8 -4,3 6,3 5,7 +
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,1 4,6 0,6 2,0 3,2 3,3  
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 21,2 41,8 -14,2 30,5 18,6 11,9 -
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,3 36,8 -19,6 10,5 19,3 18,8 +
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 18,5 42,0 -47,1 21,2 19,0 12,4 -

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä – mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä-sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, - - Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan myöhemmin EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2011, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (494,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2011/03/kbar_2011_03_2011-03-28_tie_001_fi.html