Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.4.2012

Kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta elpymässä

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui hieman huhtikuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 10,4, kun se maaliskuussa oli 8,0 ja helmikuussa 8,3. Huhtikuussa luottamus talouteen oli alemmalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin ja lisäksi heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 18. huhtikuuta 1 475 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyyskehityksestä vahvistuivat huhtikuussa edelliskuuhun verrattuna. Työttömyyskehityksen osalta arvio oli kuitenkin edelleen pessimistinen. Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan pysyivät huhtikuussa lähes ennallaan maaliskuuhun verrattuna. Näkemykset kotitalouden säästämismahdollisuuksista puolestaan heikkenivät edelliskuuhun verrattuna. Säästämismahdollisuudet arvioitiin kuitenkin edelleen paremmiksi kuin pitkällä ajalla keskimäärin.

Huhtikuussa työllisten kuluttajien omakohtainen työttömyyden uhka säilyi suunnilleen ennallaan maaliskuuhun verrattuna. Kuluttajat pitivät ajankohtaa melko otollisena lainanotolle, mutta toisaalta myös säästämiselle. Sen sijaan kestotavaroiden ostamista ei pidetty huhtikuussa kannattavana.

Oma ja Suomen talous

Huhtikuussa 35 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 25 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden heikkenevän. Vastaavat osuudet olivat maaliskuussa 27 ja 32 prosenttia ja viime vuoden huhtikuussa 36 ja 19 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti huhtikuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuotta aikaisemmin osuudet olivat 27 ja 12 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 23 prosenttia odotti huhtikuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana ja 39 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 19 ja 48 prosenttia ja vuosi sitten melko optimistiset 35 ja 23 prosenttia.

Huhtikuussa 13 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 18 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 18 ja 11 prosenttia. Huhtikuussa 46 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 22 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat huhtikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,2 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli viime vuoden huhtikuussa suunnilleen sama eli 3,3 prosenttia. Pitkän ajan keskiarvo inflaatio-odotukselle on 2,2 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Huhtikuussa 60 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten tätä mieltä oli 63 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 75 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä säästetään pahanpäivän varalle. Suosituimpia säästöjen sijoituskohteita ovat määräaikais- tai sijoitustilit, joiden jälkeen tavallisimpia sijoituskohteita ovat sijoitusrahastot ja vakuutukset.

Lainan ottamisen arvioi huhtikuussa kannattavaksi 61 prosenttia kuluttajista. Vuotta aikaisemmin vastaava osuus oli sama. Huhtikuussa 12 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Suosituin lainojen käyttökohde on asunto-osake.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 36 prosenttia piti huhtikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten suurempi eli 45 prosenttia. Silti monet kotitaloudet suunnittelivat huhtikuussa käyttävänsä rahaa esimerkiksi matkailuun tai asunnon sisustukseen seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden huhtikuussa 17 ja 9 prosenttia.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 04/2011 03/2012 04/2012 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,9 22,9 -6,5 17,8 8,0 10,4 -
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,9 14,1 2,3 8,2 5,3 6,5 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 4,5 25,3 -27,1 8,3 -4,4 3,8 +/-
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 3,3 3,1 3,2  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 0,4 27,6 -51,1 5,9 -16,5 -9,0 -
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,9 7,6 -18,8 6,0 -2,8 -1,7 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 20,4 41,8 -14,2 20,1 9,0 3,1 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,7 36,8 -19,6 16,7 14,3 13,6 +/-
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,5 42,0 -47,1 13,3 11,4 16,0 +/-
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 37,9 52,2 10,9 49,0 47,7 40,6 +/-

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja 2,6 miljoonaa kotitaloutta Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Huhtikuussa tutkimuksen vastauskato oli 37,2 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm .


Lähde: Kuluttajabarometri 2012, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (487,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2012/04/kbar_2012_04_2012-04-26_tie_001_fi.html