Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 07/2011 06/2012 07/2012 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,8 22,9 -6,5 11,3 5,8 0,1 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 7,9 19,4 -15,0 2,7 -2,2 -5,6 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 24,9 33,4 9,5 28,0 27,6 27,9 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 2,2 22,8 -39,1 -3,1 -14,8 -24,8 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,6 9,8 -4,0 2,8 0,4 3,8 -
- Bättre (%) 24,1 30,6 16,7 22,5 20,4 22,4  
- Sämre (%) 15,8 22,7 11,4 17,8 19,0 16,5  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,9 14,1 2,3 6,2 6,4 3,6 --
- Bättre (%) 26,1 33,4 18,2 25,6 24,2 22,1  
- Sämre (%) 10,7 17,2 6,6 15,0 13,2 16,6  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 1,7 29,5 -60,9 -2,5 -14,4 -24,2 --
- Bättre (%) 29,4 62,1 2,0 30,7 14,7 9,3  
- Sämre (%) 23,7 88,5 4,2 32,3 38,6 51,5  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,3 25,3 -27,1 -7,1 -11,1 -18,7 --
- Bättre (%) 31,2 57,3 11,6 23,8 21,0 15,7  
- Sämre (%) 21,6 57,3 6,0 34,4 39,9 46,9  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 3,9 3,5 3,3  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,6 2,9 2,8  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 0,1 27,6 -51,1 1,0 -18,4 -30,8 --
- Mindre (%) 33,3 60,8 6,4 30,5 16,1 9,6  
- Mera (%) 30,7 83,3 6,9 28,1 49,0 65,0  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,8 7,6 -18,8 6,5 1,1 -4,1 -
- Minskat (%) 13,8 20,0 5,3 17,8 15,6 11,1  
- Ökat (%) 15,1 31,9 7,9 10,9 16,3 18,1  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 20,2 41,8 -14,2 14,1 8,0 7,6 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,3 62,4 29,6 43,1 39,6 39,7  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,1 45,7 17,7 29,0 31,6 32,1  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,7 36,8 -19,6 18,5 14,7 12,0 +/-
- Bra tid (%) 58,9 80,7 33,4 64,3 61,4 58,3  
- Dålig tid (%) 35,2 58,5 15,5 31,5 34,3 36,4  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,5 42,0 -47,1 1,8 12,1 16,3 +/-
- Bra tid (%) 62,2 78,2 13,3 51,3 58,9 60,3  
- Dålig tid (%) 30,4 83,4 12,1 44,1 36,0 33,9  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,7 35,1 14,7 32,7 30,4 33,8 ++
- Kan spara (%) 58,4 70,0 38,6 66,3 62,5 67,5  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 5,3 7,0 6,5  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,1 52,2 10,9 45,1 46,2 46,5 +
- Kan spara (%) 73,1 82,3 56,6 78,7 78,5 78,6  
- Kan inte spara (%) 24,9 40,3 16,5 20,7 20,5 20,5  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 11,0 13,3 13,1 +/-
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,8 6,7 5,8  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 5,2 6,6 7,3  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,0 -2,4 -18,2 -9,0 -12,8 -11,6 --
- Mera (%) 22,6 30,8 14,3 19,6 16,1 17,0  
- Mindre (%) 32,4 40,4 26,5 30,7 33,9 33,2  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,4 21,7 13,6 19,1 13,6 16,0 -
- Mycket sannolikt (%) 9,0 12,1 6,3 10,9 6,7 7,5  
- Ganska sannolikt (%) 8,4 10,4 6,2 8,2 6,9 8,5  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 7,7 7,2 7,4 +/-
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,7 3,0 3,4  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,1 4,2 4,0  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,7 27,0 9,8 24,0 22,7 22,8 +
- Mycket sannolikt (%) 12,2 19,0 5,0 17,1 16,0 17,1  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,9 6,7 5,7  

Källa: Konsumentbarometern 2012, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2012, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2012/07/kbar_2012_07_2012-07-27_tau_001_sv.html