Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 09/2011 08/2012 09/2012 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,7 22,9 -6,5 2,3 0,5 3,4 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 7,8 19,4 -15,0 -6,0 -5,2 -6,3 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 24,9 33,4 9,5 29,1 26,9 28,1 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 2,0 22,8 -39,1 -22,1 -23,2 -19,7 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,6 9,8 -4,0 2,9 3,4 1,6 --
- Bättre (%) 24,1 30,6 16,7 21,7 21,2 21,4  
- Sämre (%) 15,8 22,7 11,4 16,6 16,6 18,9  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,8 14,1 2,3 4,5 2,6 5,1 --
- Bättre (%) 26,0 33,4 18,2 22,9 19,8 22,9  
- Sämre (%) 10,7 17,2 6,6 15,7 16,8 14,2  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 1,4 29,5 -60,9 -22,5 -25,2 -27,9 --
- Bättre (%) 29,1 62,1 2,0 13,5 7,9 7,2  
- Sämre (%) 24,0 88,5 4,2 51,5 53,0 55,5  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,1 25,3 -27,1 -19,0 -18,1 -14,2 --
- Bättre (%) 31,1 57,3 11,6 15,9 15,0 19,2  
- Sämre (%) 21,8 57,3 6,0 47,9 46,3 42,4  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 3,6 3,5 3,5  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,2 3,4 3,3  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -0,1 27,6 -51,1 -25,3 -28,2 -25,2 --
- Mindre (%) 33,0 60,8 6,4 13,6 9,8 11,5  
- Mera (%) 31,0 83,3 6,9 58,4 60,1 57,7  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,8 7,6 -18,8 -0,2 -2,7 -2,4 -
- Minskat (%) 13,7 20,0 5,3 11,3 10,2 11,0  
- Ökat (%) 15,1 31,9 7,9 15,0 16,6 17,2  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 20,1 41,8 -14,2 4,2 11,4 3,7 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,2 62,4 29,6 38,3 41,8 37,7  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,2 45,7 17,7 34,1 30,4 34,0  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,7 36,8 -19,6 19,2 13,2 9,8 +/-
- Bra tid (%) 58,9 80,7 33,4 64,5 59,7 57,2  
- Dålig tid (%) 35,2 58,5 15,5 31,0 35,6 38,7  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,5 42,0 -47,1 -2,2 18,0 16,7 +/-
- Bra tid (%) 62,2 78,2 13,3 46,9 62,0 61,8  
- Dålig tid (%) 30,4 83,4 12,1 47,7 32,7 33,0  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,7 35,1 14,7 33,9 32,5 31,4 +
- Kan spara (%) 58,5 70,0 38,6 68,9 65,8 65,5  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,3 6,1 7,1  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,2 52,2 10,9 48,9 45,7 47,9 +
- Kan spara (%) 73,1 82,3 56,6 80,6 78,4 79,5  
- Kan inte spara (%) 24,9 40,3 16,5 19,1 20,5 19,5  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,4 17,8 9,1 12,3 12,8 13,1 +/-
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,4 6,1 5,5  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 6,9 6,7 7,7  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,0 -2,4 -18,2 -11,1 -13,6 -11,6 --
- Mera (%) 22,5 30,8 14,3 18,0 16,8 17,8  
- Mindre (%) 32,5 40,4 26,5 33,8 34,5 33,3  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,3 21,7 13,6 16,4 13,6 13,9 --
- Mycket sannolikt (%) 8,9 12,1 5,9 8,8 7,0 5,9  
- Ganska sannolikt (%) 8,4 10,4 6,2 7,6 6,6 8,0  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 7,4 7,5 6,8 +/-
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,5 4,1 3,4  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,0 3,4 3,3  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,7 27,0 9,8 21,5 20,1 20,1 +
- Mycket sannolikt (%) 12,3 19,0 5,0 14,8 13,8 13,5  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,7 6,3 6,5  

Källa: Konsumentbarometern 2012, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2012, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2012/09/kbar_2012_09_2012-09-27_tau_001_sv.html