Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 11/2011 10/2012 11/2012 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,6 22,9 -6,5 1,5 -1,6 1,0 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 7,7 19,4 -15,0 -7,1 -6,7 -5,7 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 24,9 33,4 9,5 28,1 26,5 26,7 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,7 22,8 -39,1 -22,8 -26,7 -22,3 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,6 9,8 -4,0 0,5 2,3 0,8 --
- Bättre (%) 24,1 30,6 16,7 21,1 21,1 20,0  
- Sämre (%) 15,8 22,7 11,4 19,9 17,9 18,1  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,8 14,1 2,3 5,4 4,6 4,6 --
- Bättre (%) 26,0 33,4 18,2 24,1 22,2 22,8  
- Sämre (%) 10,8 17,2 6,6 14,6 15,7 15,8  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 1,1 29,5 -60,9 -24,4 -29,2 -28,9 --
- Bättre (%) 28,9 62,1 2,0 10,2 7,0 7,9  
- Sämre (%) 24,4 88,5 4,2 52,6 57,9 56,9  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,9 25,3 -27,1 -18,9 -17,0 -10,1 --
- Bättre (%) 31,0 57,3 11,6 15,0 16,1 21,1  
- Sämre (%) 22,0 57,3 6,0 47,2 44,2 37,5  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 3,7 3,5 3,5  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,2 3,2 3,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -0,5 27,6 -51,1 -26,7 -36,4 -34,5 --
- Mindre (%) 32,8 60,8 6,4 10,9 8,4 9,0  
- Mera (%) 31,3 83,3 6,9 59,5 70,5 68,1  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,6 7,6 -18,8 -1,3 -4,4 -6,6 --
- Minskat (%) 13,7 20,0 5,3 12,5 9,6 10,9  
- Ökat (%) 15,2 31,9 7,9 16,3 18,7 23,2  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,9 41,8 -14,2 1,7 6,1 5,0 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,2 62,4 29,6 37,3 38,8 38,5  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,2 45,7 17,7 35,6 32,7 33,5  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,7 36,8 -19,6 19,5 11,3 9,4 +/-
- Bra tid (%) 58,9 80,7 33,4 65,4 57,9 56,9  
- Dålig tid (%) 35,3 58,5 15,5 31,1 37,6 37,6  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,5 42,0 -47,1 -3,4 16,0 17,5 +/-
- Bra tid (%) 62,2 78,2 13,3 45,7 60,1 61,7  
- Dålig tid (%) 30,4 83,4 12,1 49,5 33,9 32,5  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,8 35,1 14,7 32,6 32,4 31,6 +
- Kan spara (%) 58,6 70,0 38,6 67,3 65,7 64,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,8 5,2 6,7  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,2 52,2 10,9 46,4 42,6 43,9 +
- Kan spara (%) 73,2 82,3 56,6 79,0 76,5 77,6  
- Kan inte spara (%) 24,8 40,3 16,5 19,9 22,8 20,6  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,4 17,8 9,1 11,3 12,7 11,7 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,3 5,9 5,0  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 6,0 6,8 6,7  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,1 -2,4 -18,2 -12,7 -11,6 -12,2 --
- Mera (%) 22,5 30,8 14,3 16,6 16,6 16,6  
- Mindre (%) 32,5 40,4 26,5 35,2 33,6 33,7  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,3 21,7 13,6 15,0 15,0 14,6 --
- Mycket sannolikt (%) 8,9 12,1 5,9 6,7 7,7 7,0  
- Ganska sannolikt (%) 8,4 10,4 6,2 8,3 7,2 7,7  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 8,0 7,6 7,7 +
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,8 3,3 2,9  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,2 4,3 4,9  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,7 27,0 9,8 20,7 18,4 20,4 +
- Mycket sannolikt (%) 12,3 19,0 5,0 15,4 12,1 14,0  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,2 6,3 6,4  

Källa: Konsumentbarometern 2012, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2012, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2012/11/kbar_2012_11_2012-11-27_tau_001_sv.html