Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 11/2012 10/2013 11/2013 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,2 22,9 -6,5 1,0 3,8 6,4 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 7,0 19,4 -15,0 -5,7 -5,0 -3,5 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,1 33,4 9,5 26,7 25,4 25,9 +/-
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,9 22,8 -39,1 -22,3 -15,2 -11,3 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,4 9,8 -4,0 0,8 -0,8 -1,4 --
- Bättre (%) 23,8 30,6 16,7 20,0 18,0 18,1  
- Sämre (%) 16,0 22,7 11,4 18,1 19,2 21,0  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,6 14,1 2,3 4,6 6,2 6,9 -
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 22,8 24,5 24,6  
- Sämre (%) 10,9 17,2 6,6 15,8 13,7 13,2  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -0,3 29,5 -60,9 -28,9 -30,2 -25,3 --
- Bättre (%) 27,9 62,1 2,0 7,9 9,2 11,1  
- Sämre (%) 25,9 88,5 4,2 56,9 57,9 51,8  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,5 25,3 -27,1 -10,1 -2,5 1,8 +/-
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 21,1 29,8 33,1  
- Sämre (%) 22,5 57,3 6,0 37,5 30,5 26,0  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,5 3,2 3,1  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 3,2 2,7 2,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -1,8 27,6 -51,1 -34,5 -28,0 -24,5 --
- Mindre (%) 31,7 60,8 6,4 9,0 11,6 13,1  
- Mera (%) 32,7 83,3 6,9 68,1 60,5 55,3  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,0 7,6 -18,8 -6,6 -9,4 -9,5 --
- Minskat (%) 13,3 20,0 5,3 10,9 10,2 8,3  
- Ökat (%) 15,9 31,9 7,9 23,2 24,7 24,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,9 41,8 -14,2 5,0 2,4 0,8 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,7 62,4 29,6 38,5 37,1 36,2  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,8 45,7 17,7 33,5 34,7 35,4  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,4 36,8 -19,6 9,4 8,0 6,2 -
- Bra tid (%) 58,6 80,7 33,4 56,9 55,1 54,0  
- Dålig tid (%) 35,6 58,5 15,5 37,6 39,6 41,7  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,1 42,0 -47,1 17,5 7,9 5,9 -
- Bra tid (%) 61,9 78,2 13,3 61,7 53,7 52,7  
- Dålig tid (%) 30,8 83,4 12,1 32,5 39,5 40,9  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,0 35,1 14,7 31,6 30,6 29,3 +
- Kan spara (%) 58,9 70,0 38,6 64,9 62,5 63,1  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,7 6,6 8,2  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,6 52,2 10,9 43,9 39,4 41,5 +
- Kan spara (%) 73,4 82,3 56,6 77,6 73,9 75,6  
- Kan inte spara (%) 24,6 40,3 16,5 20,6 25,0 23,2  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,3 17,8 9,1 11,7 12,8 10,7 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,0 5,8 4,8  
- Eventuellt (%) 7,7 11,4 5,2 6,7 7,0 5,8  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,3 -2,4 -18,2 -12,2 -14,2 -14,3 --
- Mera (%) 22,2 30,8 14,3 16,6 16,5 17,2  
- Mindre (%) 32,6 40,4 26,5 33,7 35,8 36,2  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,1 21,7 12,7 14,6 16,2 16,0 -
- Mycket sannolikt (%) 8,8 12,1 5,9 7,0 7,3 8,4  
- Ganska sannolikt (%) 8,3 10,4 5,3 7,7 8,8 7,6  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 7,7 6,9 6,7 -
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 2,9 2,5 3,0  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,9 4,3 3,8  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,7 27,0 9,8 20,4 18,7 19,3 +/-
- Mycket sannolikt (%) 12,3 19,0 5,0 14,0 12,7 12,7  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,4 6,0 6,5  

Källa: Konsumentbarometern 2013, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2013, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/11/kbar_2013_11_2013-11-27_tau_001_sv.html