Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.8.2014

Kuluttajien luottamus heikkeni elokuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 2,2, kun se heinäkuussa oli 9,4 ja kesäkuussa 8,7. Vuosi sitten elokuussa luottamusindikaattori sai arvon 5,0. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,1. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. elokuuta 1 156 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä heikkenivät elokuussa selvästi heinäkuuhun verrattuna. Kyseiset osatekijät ovat nyt suunnilleen samalla tasolla kuin vuosi sitten elokuussa. Näkemykset kuluttajan omasta taloudesta ja kotitalouksien säästämismahdollisuuksista pysyivät elokuussa suunnilleen ennallaan heinäkuuhun verrattuna.

Elokuussa lainanottoa pidettiin kannattavampana kuin kestotavaroiden ostamista tai säästämistä. Työllisten kuluttajien kokema omakohtainen työttömyysuhka oli suunnilleen samalla tasolla elokuussa kuin heinäkuussa.

Oma ja Suomen talous

Elokuussa 23 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 38 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat heinäkuussa 35 ja 23 prosenttia ja vuosi sitten elokuussa 25 ja 35 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti elokuussa 23 prosenttia kuluttajista ja 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten elokuussa vastaavat osuudet olivat 23 ja 14 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 10 prosenttia odotti elokuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 62 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat heinäkuussa 18 ja 45 prosenttia ja vuosi sitten elokuussa 12 ja 61 prosenttia.

Elokuussa 10 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 22 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Elokuussa 46 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 22 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat elokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,2 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli heinäkuussa 2,7 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,3 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 38 prosenttia piti elokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 20 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

Säästäminen ja lainanotto

Elokuussa 48 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 61 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 75 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi elokuussa kannattavaksi 56 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 12 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 08/2013 07/2014 08/2014 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,1 22,9 -6,5 5,0 9,4 2,2 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,5 14,1 2,3 5,7 6,3 5,2 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,4 25,3 -27,1 -7,0 5,3 -9,6 --
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,3 4,6 0,6 2,6 2,7 2,2  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -2,5 27,6 -51,1 -27,4 -15,0 -28,9 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -0,6 7,6 -18,8 -5,0 -6,0 -5,6 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,4 41,8 -14,2 3,7 5,0 3,4 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,1 36,8 -19,6 7,2 4,3 -0,1 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 16,9 42,0 -47,1 6,7 11,7 9,7 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,8 52,2 10,9 48,7 40,8 42,1 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Elokuussa kuluttajabarometrin vastauskato oli 50,8 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2014, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 029 551 3503, Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (476,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. elokuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/08/kbar_2014_08_2014-08-27_tie_001_fi.html