Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2022, mars

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 10/2013 09/2014 10/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,9 22,9 -6,5 3,8 -0,7 0,4 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,5 19,4 -15,0 -5,0 -9,8 -6,3 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,1 33,4 9,5 25,4 25,2 25,4 =
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,3 22,8 -39,1 -15,2 -24,2 -21,9 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,1 9,8 -4,0 -0,8 -2,0 -0,2 --
- Bättre (%) 23,6 30,6 16,5 18,0 19,2 19,8  
- Sämre (%) 16,2 22,7 11,4 19,2 22,0 20,2  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,5 14,1 2,3 6,2 3,6 4,9 --
- Bättre (%) 25,8 33,4 18,2 24,5 22,6 22,4  
- Sämre (%) 11,1 17,6 6,6 13,7 17,6 14,2  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,5 29,5 -60,9 -30,2 -37,9 -37,4 --
- Bättre (%) 27,1 62,1 2,0 9,2 4,6 4,7  
- Sämre (%) 27,1 88,5 4,2 57,9 66,2 66,4  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,3 25,3 -27,1 -2,5 -15,8 -10,2 --
- Bättre (%) 30,8 57,3 11,6 29,8 17,1 20,6  
- Sämre (%) 22,8 57,3 6,0 30,5 41,6 35,4  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,2 2,6 1,9  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 2,7 2,2 1,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,8 27,6 -51,1 -28,0 -32,6 -33,7 --
- Mindre (%) 30,9 60,8 6,4 11,6 8,9 8,6  
- Mera (%) 33,7 83,3 6,9 60,5 65,5 67,5  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,7 7,6 -18,8 -9,4 -9,2 -7,5 --
- Minskat (%) 13,0 20,0 5,3 10,2 8,9 10,7  
- Ökat (%) 16,5 31,9 7,9 24,7 24,7 23,5  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,3 41,8 -14,2 2,4 3,3 11,4 -
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,4 62,4 29,6 37,1 38,1 42,9  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,1 45,7 17,7 34,7 34,8 31,5  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,1 36,8 -19,6 8,0 2,3 5,1 -
- Bra tid (%) 58,4 80,7 33,4 55,1 50,6 53,7  
- Dålig tid (%) 35,9 58,5 15,5 39,6 44,8 42,6  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,8 42,0 -47,1 7,9 6,1 13,8 =
- Bra tid (%) 61,6 78,2 13,3 53,7 52,4 59,2  
- Dålig tid (%) 31,1 83,4 12,1 39,5 42,3 35,2  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,1 35,1 14,7 30,6 29,9 30,7 +
- Kan spara (%) 59,1 70,0 38,6 62,5 63,1 63,4  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,6 7,6 7,2  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,8 52,2 10,9 39,4 42,1 40,5 =
- Kan spara (%) 73,6 82,3 56,6 73,9 76,1 73,9  
- Kan inte spara (%) 24,5 40,3 16,5 25,0 23,1 25,0  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,3 17,8 9,1 12,8 12,3 12,2 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,8 5,3 5,0  
- Eventuellt (%) 7,7 11,4 5,2 7,0 7,1 7,2  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,6 -2,4 -18,2 -14,2 -15,2 -12,3 --
- Mera (%) 21,9 30,8 13,9 16,5 15,8 17,9  
- Mindre (%) 32,7 40,4 26,5 35,8 37,1 34,8  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,9 21,7 12,7 16,2 13,4 17,0 =
- Mycket sannolikt (%) 8,7 12,1 5,9 7,3 7,6 7,9  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 8,8 5,8 9,1  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 6,9 6,1 6,9 =
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 2,5 2,4 2,6  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,3 3,7 4,3  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,7 18,1 18,3 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 12,7 13,3 13,1  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,0 4,9 5,1  

Källa: Konsumentbarometern 2014, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 029 551 3503, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2014, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/10/kbar_2014_10_2014-10-27_tau_001_sv.html