Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 01/2015 12/2015 01/2016 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 6,0 2,4 8,2 -
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,0 19,4 -15,0 -2,0 -4,5 2,8 -
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,3 33,4 9,5 27,7 27,8 26,4 =
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,4 22,8 -39,1 -13,2 -20,1 -7,5 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,9 9,8 -4,0 0,8 1,7 2,0 -
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,5 20,2 21,6 21,2  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 19,4 18,7 17,8  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 6,7 4,2 6,3 -
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 24,3 23,4 24,0  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 13,1 16,0 13,4  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -3,2 29,5 -60,9 -34,4 -35,0 -23,4 -
- Bättre (%) 25,9 62,1 2,0 4,6 5,1 10,3  
- Sämre (%) 28,8 88,5 4,2 63,5 60,8 48,1  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,0 25,3 -27,1 -2,5 -10,4 3,7 =
- Bättre (%) 30,8 57,3 11,6 26,7 24,5 36,7  
- Sämre (%) 23,1 57,3 6,0 28,7 37,6 24,6  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 1,8 0,8 0,5  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,7 1,5 1,4  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,9 27,6 -51,1 -24,0 -29,7 -18,7 -
- Mindre (%) 29,9 60,8 6,4 13,0 10,3 15,3  
- Mera (%) 34,9 83,3 6,9 56,5 60,2 47,5  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,3 7,6 -18,8 -8,9 -5,2 -5,2 -
- Minskat (%) 12,8 20,0 5,3 9,2 11,7 10,8  
- Ökat (%) 17,1 31,9 7,9 24,5 20,4 19,6  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 19,2 16,8 25,3 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,5 62,4 29,6 47,9 45,6 50,9  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 28,7 28,8 25,7  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,6 36,8 -19,6 6,8 4,5 3,4 -
- Bra tid (%) 58,0 80,7 33,4 54,1 53,2 52,4  
- Dålig tid (%) 36,4 58,5 15,5 41,2 43,1 43,9  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,0 42,0 -47,1 14,3 20,1 25,1 +
- Bra tid (%) 61,7 78,2 13,3 59,1 62,9 67,1  
- Dålig tid (%) 31,2 83,4 12,1 35,6 32,1 27,8  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,3 35,1 14,7 32,3 33,7 31,6 +
- Kan spara (%) 59,5 70,0 38,6 65,8 66,7 65,2  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 6,4 6,1 8,0  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,2 52,2 10,9 44,0 45,5 41,5 =
- Kan spara (%) 73,8 82,3 56,6 76,7 79,2 73,6  
- Kan inte spara (%) 24,3 40,3 16,5 22,4 20,2 25,2  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 11,2 12,7 14,2 +
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 4,6 5,6 6,0  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 6,6 7,1 8,2  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,8 -2,4 -18,2 -15,7 -12,2 -12,3 --
- Mera (%) 21,6 30,8 13,9 14,5 16,5 17,8  
- Mindre (%) 32,8 40,4 26,5 37,3 33,2 34,9  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 16,1 15,5 16,2 -
- Mycket sannolikt (%) 8,6 12,1 5,1 7,4 7,4 7,7  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 8,6 8,1 8,5  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 6,7 5,9 8,7 ++
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 2,2 2,3 3,1  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,5 3,6 5,6  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,3 18,7 20,9 +
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 11,2 13,2 14,0  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,1 5,5 6,9  

Källa: Konsumentbarometern 2016, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2016, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/01/kbar_2016_01_2016-01-27_tau_001_sv.html