Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 02/2015 01/2016 02/2016 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,6 22,9 -6,5 10,6 8,2 7,7 -
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,0 19,4 -15,0 2,1 2,8 -0,4 -
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,3 33,4 9,5 29,5 26,4 29,9 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,5 22,8 -39,1 -7,2 -7,5 -13,0 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,9 9,8 -4,0 -0,6 2,0 1,1 -
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,5 18,3 21,2 19,4  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 18,9 17,8 17,3  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 8,1 6,3 6,0 -
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 25,7 24,0 24,7  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 12,4 13,4 15,4  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -3,3 29,5 -60,9 -22,6 -23,4 -26,1 --
- Bättre (%) 25,8 62,1 2,0 10,8 10,3 9,1  
- Sämre (%) 28,9 88,5 4,2 48,6 48,1 51,3  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,0 25,3 -27,1 4,5 3,7 -2,6 -
- Bättre (%) 30,8 57,3 11,6 34,5 36,7 29,4  
- Sämre (%) 23,2 57,3 6,0 23,8 24,6 29,0  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 0,6 0,5 0,3  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,0 1,4 1,4  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -4,0 27,6 -51,1 -18,8 -18,7 -23,3 --
- Mindre (%) 29,8 60,8 6,4 15,7 15,3 13,1  
- Mera (%) 34,9 83,3 6,9 49,5 47,5 54,1  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,4 7,6 -18,8 -8,5 -5,2 -6,2 -
- Minskat (%) 12,8 20,0 5,3 11,4 10,8 10,2  
- Ökat (%) 17,1 31,9 7,9 24,7 19,6 20,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 21,3 25,3 19,5 =
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,5 62,4 29,6 47,9 50,9 46,1  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 26,6 25,7 26,6  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,6 36,8 -19,6 0,5 3,4 4,5 -
- Bra tid (%) 58,0 80,7 33,4 49,9 52,4 52,8  
- Dålig tid (%) 36,4 58,5 15,5 47,0 43,9 43,0  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,0 42,0 -47,1 22,9 25,1 20,6 +
- Bra tid (%) 61,7 78,2 13,3 65,4 67,1 62,5  
- Dålig tid (%) 31,2 83,4 12,1 29,6 27,8 30,7  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,3 35,1 14,7 32,0 31,6 32,6 +
- Kan spara (%) 59,5 70,0 38,6 65,9 65,2 67,4  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 6,2 8,0 6,4  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,2 52,2 10,9 48,5 41,5 50,9 ++
- Kan spara (%) 73,9 82,3 56,6 80,4 73,6 82,3  
- Kan inte spara (%) 24,3 40,3 16,5 19,2 25,2 16,5  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 10,2 14,2 11,7 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 4,5 6,0 5,2  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 5,7 8,2 6,6  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,8 -2,4 -18,2 -12,0 -12,3 -10,7 -
- Mera (%) 21,5 30,8 13,9 17,2 17,8 18,9  
- Mindre (%) 32,8 40,4 26,5 33,4 34,9 32,9  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 15,8 16,2 18,7 ++
- Mycket sannolikt (%) 8,6 12,1 5,1 8,3 7,7 10,1  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 7,5 8,5 8,6  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 4,4 8,7 6,3 -
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 1,9 3,1 2,8  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 2,6 5,6 3,5  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,8 20,9 20,7 +
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 13,3 14,0 12,7  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,5 6,9 8,0  

Källa: Konsumentbarometern 2016, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2016, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/02/kbar_2016_02_2016-02-26_tau_001_sv.html