Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 03/2015 02/2016 03/2016 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,6 22,9 -6,5 11,2 7,7 10,4 =
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,0 19,4 -15,0 0,4 -0,4 0,7 -
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,3 33,4 9,5 30,5 29,9 27,0 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,5 22,8 -39,1 -7,5 -13,0 -4,7 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 0,9 1,1 -3,5 --
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 21,0 19,4 16,4  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 19,1 17,3 21,7  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 8,5 6,0 5,0 --
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 25,8 24,7 23,6  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 11,1 15,4 15,4  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -3,3 29,5 -60,9 -26,1 -26,1 -22,0 -
- Bättre (%) 25,8 62,1 2,0 8,8 9,1 12,5  
- Sämre (%) 29,0 88,5 4,2 53,0 51,3 47,2  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,0 25,3 -27,1 1,2 -2,6 2,9 =
- Bättre (%) 30,8 57,3 11,6 29,7 29,4 36,0  
- Sämre (%) 23,2 57,3 6,0 24,6 29,0 25,7  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 0,8 0,3 0,2  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,3 1,4 1,3  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -4,0 27,6 -51,1 -16,2 -23,3 -12,2 -
- Mindre (%) 29,8 60,8 6,4 16,7 13,1 21,0  
- Mera (%) 35,0 83,3 6,9 46,5 54,1 41,7  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,4 7,6 -18,8 -8,7 -6,2 -6,9 -
- Minskat (%) 12,8 20,0 5,3 11,0 10,2 10,0  
- Ökat (%) 17,2 31,9 7,9 26,2 20,7 21,1  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 17,2 19,5 21,0 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,5 62,4 29,6 46,5 46,1 46,7  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 29,3 26,6 25,6  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,6 36,8 -19,6 3,3 4,5 1,7 -
- Bra tid (%) 58,0 80,7 33,4 51,8 52,8 51,4  
- Dålig tid (%) 36,4 58,5 15,5 44,5 43,0 45,2  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,0 42,0 -47,1 22,2 20,6 24,0 +
- Bra tid (%) 61,7 78,2 13,3 64,9 62,5 65,8  
- Dålig tid (%) 31,2 83,4 12,1 30,1 30,7 29,8  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,4 35,1 14,7 32,0 32,6 29,9 +
- Kan spara (%) 59,5 70,0 38,6 65,0 67,4 65,5  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 6,0 6,4 9,6  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,2 52,2 10,9 51,0 50,9 46,1 +
- Kan spara (%) 73,9 82,3 56,6 81,8 82,3 78,8  
- Kan inte spara (%) 24,3 40,3 16,5 17,3 16,5 20,4  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 14,7 11,7 12,7 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 7,1 5,2 6,0  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 7,6 6,6 6,6  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,8 -2,4 -18,2 -11,7 -10,7 -11,9 -
- Mera (%) 21,5 30,8 13,9 16,1 18,9 17,5  
- Mindre (%) 32,8 40,4 26,5 32,0 32,9 33,2  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 15,0 18,7 15,2 -
- Mycket sannolikt (%) 8,6 12,1 5,1 8,1 10,1 6,8  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 6,9 8,6 8,4  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 6,8 6,3 5,2 --
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 2,8 2,8 2,2  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,9 3,5 2,9  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,0 20,7 18,9 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 12,3 12,7 12,4  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,7 8,0 6,5  

Källa: Konsumentbarometern 2016, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 029 551 3322, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2016, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/03/kbar_2016_03_2016-03-29_tau_001_sv.html