Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 05/2015 04/2016 05/2016 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,6 22,9 -6,5 15,5 9,8 12,5 =
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,0 19,4 -15,0 3,4 2,6 4,2 =
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,3 33,4 9,5 29,6 26,4 27,6 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,5 22,8 -39,1 2,6 -5,5 -1,2 =
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 1,6 -0,7 0,3 --
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 19,4 20,1 20,0  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 17,9 20,7 20,5  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 8,4 8,4 6,6 -
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 27,1 27,8 26,1  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 12,6 14,7 14,2  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -3,4 29,5 -60,9 -20,9 -19,0 -11,4 -
- Bättre (%) 25,7 62,1 2,0 11,8 12,9 19,3  
- Sämre (%) 29,1 88,5 4,2 46,3 43,6 36,4  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,0 25,3 -27,1 11,9 4,4 7,0 +
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 41,5 34,6 38,9  
- Sämre (%) 23,2 57,3 6,0 16,5 23,5 22,0  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 0,6 0,5 0,5  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,2 1,3 1,3  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -4,1 27,6 -51,1 -6,6 -15,4 -9,4 -
- Mindre (%) 29,7 60,8 6,4 25,8 18,9 22,5  
- Mera (%) 35,0 83,3 6,9 36,4 45,6 37,7  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,4 7,6 -18,8 -8,7 -2,7 -1,9 =
- Minskat (%) 12,8 20,0 5,3 9,9 14,9 12,7  
- Ökat (%) 17,2 31,9 7,9 24,1 21,0 19,5  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 16,1 19,9 18,7 =
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,5 62,4 29,6 47,0 46,8 45,1  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 30,9 26,9 26,4  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,5 36,8 -19,6 2,9 0,6 -0,7 -
- Bra tid (%) 57,9 80,7 33,4 51,7 49,7 47,9  
- Dålig tid (%) 36,5 58,5 15,5 43,9 47,0 48,1  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,1 42,0 -47,1 26,8 28,2 28,9 +
- Bra tid (%) 61,8 78,2 13,3 68,6 69,1 70,0  
- Dålig tid (%) 31,1 83,4 12,1 26,6 25,4 25,4  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,4 35,1 14,7 32,2 29,0 30,4 +
- Kan spara (%) 59,5 70,0 38,6 63,9 63,3 64,1  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 6,4 8,7 8,4  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,3 52,2 10,9 48,1 41,9 45,8 +
- Kan spara (%) 73,9 82,3 56,6 79,6 75,6 78,1  
- Kan inte spara (%) 24,3 40,3 16,5 19,3 24,0 20,8  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 11,7 13,2 11,1 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 4,9 5,8 5,1  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 6,7 7,4 6,0  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -12,4 -11,7 -11,7 -
- Mera (%) 21,5 30,8 13,9 16,8 17,7 17,3  
- Mindre (%) 32,8 40,4 26,5 33,4 34,3 33,4  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 17,4 16,7 15,3 -
- Mycket sannolikt (%) 8,6 12,1 5,1 8,1 7,3 8,9  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 9,3 9,4 6,4  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 6,4 6,6 7,5 +
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,8 2,4 2,8  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,6 4,3 4,7  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 19,1 19,7 21,0 +
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 13,3 12,9 14,1  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,9 6,9 6,9  

Källa: Konsumentbarometern 2016, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2016, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/05/kbar_2016_05_2016-05-27_tau_001_sv.html