Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.5.2016

Kuluttajien luottamus vahvinta vuoteen

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui toukokuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 12,5, kun se huhtikuussa oli 9,8 ja maaliskuussa 10,4. Viime vuoden toukokuussa luottamusindikaattori sai arvon 15,5. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,6. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 19. toukokuuta 1 227 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä sekä omista säästämismahdollisuuksista paranivat toukokuussa huhtikuuhun verrattuna. Sen sijaan arviot kuluttajan omasta taloudesta heikkenivät aavistuksen. Toukokuussa kuluttajien näkemykset säästämismahdollisuuksistaan ja Suomen taloudesta olivat valoisat, omasta taloudesta varovaiset ja työttömyydestä yhä synkähköt.

Kuluttajat pitivät toukokuussa ajankohtaa otollisena lainanotolle ja hieman myös kestotavaroiden ostamiselle mutta ei säästämiselle. Työllisten kuluttajien kokema työttömyyden uhka vähentyi toukokuussa pitkän ajan keskimääräiselle tasolle.

Oma ja Suomen talous

Toukokuussa 39 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 22 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat huhtikuussa 35 ja 24 prosenttia ja vuosi sitten toukokuussa 42 ja 17 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti toukokuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Huhtikuussa osuudet olivat 28 ja 15 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 23 prosenttia odotti toukokuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 38 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 19 ja 46 prosenttia ja vuosi sitten 26 ja 36 prosenttia.

Työllisistä 13 prosenttia uskoi toukokuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 20 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 23 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat toukokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 45 prosenttia piti toukokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Erilaisten harrastus- ja liikuntavälineiden hankinta-aikeita oli kotitalouksilla aiempaa enemmän. Vuoden sisällä 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon. Toukokuussa 21 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Säästäminen ja lainanotto

Toukokuussa 48 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi toukokuussa kannattavaksi 70 prosenttia kuluttajista. Tavanomaista harvempi eli 11 prosenttia kotitalouksista harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Toukokuussa kuluttajien luottamus talouteen oli muuta maata heikompaa Etelä-Suomen maaseudulla ja Itä-Suomessa. Väestöryhmistä yrittäjät ja ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset ja työttömät.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 05/2015 04/2016 05/2016 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,6 22,9 -6,5 15,5 9,8 12,5 =
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,3 14,1 2,3 8,4 8,4 6,6 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,0 25,3 -27,1 11,9 4,4 7,0 +
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 1,2 1,3 1,3  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -4,1 27,6 -51,1 -6,6 -15,4 -9,4 -
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,4 7,6 -18,8 -8,7 -2,7 -1,9 =
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,2 41,8 -14,2 16,1 19,9 18,7 =
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,5 36,8 -19,6 2,9 0,6 -0,7 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,1 42,0 -47,1 26,8 28,2 28,9 +
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,3 52,2 10,9 48,1 41,9 45,8 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2016, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (467,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. toukokuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2016/05/kbar_2016_05_2016-05-27_tie_001_fi.html