Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 06/2015 05/2016 06/2016 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,6 22,9 -6,5 10,8 12,5 14,9 +
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,0 19,4 -15,0 0,2 4,2 9,0 +
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,3 33,4 9,5 26,3 27,6 28,6 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,5 22,8 -39,1 -2,8 -1,2 3,3 +
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 -0,0 0,3 2,4 -
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 18,8 20,0 21,3  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 18,2 20,5 17,2  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 6,3 6,6 7,4 -
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 26,3 26,1 26,2  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 14,9 14,2 12,9  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -3,4 29,5 -60,9 -20,5 -11,4 -4,4 =
- Bättre (%) 25,7 62,1 2,0 11,5 19,3 24,7  
- Sämre (%) 29,1 88,5 4,2 45,6 36,4 28,7  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,1 25,3 -27,1 5,7 7,0 13,8 ++
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 36,0 38,9 46,6  
- Sämre (%) 23,1 57,3 6,0 22,2 22,0 17,6  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 0,6 0,5 0,5  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,4 1,3 1,3  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -4,1 27,6 -51,1 -11,4 -9,4 -7,1 =
- Mindre (%) 29,7 60,8 6,4 21,2 22,5 24,9  
- Mera (%) 35,0 83,3 6,9 40,9 37,7 35,2  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,4 7,6 -18,8 -6,2 -1,9 -2,0 =
- Minskat (%) 12,8 20,0 5,3 9,8 12,7 12,9  
- Ökat (%) 17,2 31,9 7,9 20,1 19,5 20,0  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 9,7 18,7 26,0 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 42,3 45,1 48,7  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 32,6 26,4 22,7  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,5 36,8 -19,6 2,1 -0,7 4,3 -
- Bra tid (%) 57,9 80,7 33,4 50,5 47,9 53,4  
- Dålig tid (%) 36,6 58,5 15,5 44,7 48,1 43,2  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,1 42,0 -47,1 21,5 28,9 27,0 +
- Bra tid (%) 61,8 78,2 13,3 64,1 70,0 68,9  
- Dålig tid (%) 31,1 83,4 12,1 30,4 25,4 25,9  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,4 35,1 14,7 29,9 30,4 33,1 +
- Kan spara (%) 59,6 70,0 38,6 62,5 64,1 65,6  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 7,5 8,4 6,4  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,3 52,2 10,9 42,7 45,8 45,4 +
- Kan spara (%) 73,9 82,3 56,6 76,9 78,1 78,1  
- Kan inte spara (%) 24,3 40,3 16,5 22,0 20,8 20,4  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 10,5 11,1 13,0 =
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 4,9 5,1 5,4  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 5,5 6,0 7,6  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -13,7 -11,7 -9,4 =
- Mera (%) 21,5 30,8 13,9 16,2 17,3 18,7  
- Mindre (%) 32,8 40,4 26,5 34,6 33,4 29,9  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 15,5 15,3 15,3 -
- Mycket sannolikt (%) 8,6 12,1 5,1 7,0 8,9 8,8  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 8,5 6,4 6,6  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 4,4 7,5 5,1 --
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,2 2,8 2,0  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 2,2 4,7 3,1  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 20,7 21,0 21,5 +
- Mycket sannolikt (%) 12,5 19,0 5,0 14,7 14,1 15,7  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,0 6,9 5,8  

Källa: Konsumentbarometern 2016, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2016, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/06/kbar_2016_06_2016-06-27_tau_001_sv.html