Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 08/2015 07/2016 08/2016 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 8,3 13,1 15,7 +
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,0 19,4 -15,0 0,2 8,5 9,4 +
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,3 33,4 9,5 29,5 26,7 29,4 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,5 22,8 -39,1 -10,7 1,3 2,9 +
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 -0,0 4,0 3,7 =
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 17,9 23,9 24,6  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 19,3 17,0 17,2  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 5,5 6,3 8,2 =
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 24,1 23,6 27,3  
- Sämre (%) 11,4 17,7 6,6 14,5 13,6 13,2  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -3,4 29,5 -60,9 -23,9 -0,5 0,9 =
- Bättre (%) 25,7 62,1 2,0 8,9 28,9 28,2  
- Sämre (%) 29,0 88,5 4,2 48,5 26,5 23,6  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,1 25,3 -27,1 -0,7 8,3 9,7 +
- Bättre (%) 31,0 57,3 11,6 30,2 38,2 38,7  
- Sämre (%) 23,1 57,3 6,0 27,1 19,5 17,6  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 0,8 0,7 0,6  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,5 1,4 1,4  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -4,1 27,6 -51,1 -20,6 -5,8 -3,9 =
- Mindre (%) 29,7 60,8 6,4 13,6 24,6 28,4  
- Mera (%) 35,0 83,3 6,9 50,2 34,1 33,0  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,4 7,6 -18,8 -4,3 -3,4 -1,5 =
- Minskat (%) 12,8 20,0 5,3 12,2 12,6 13,1  
- Ökat (%) 17,3 31,9 7,9 20,1 21,3 18,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,3 41,8 -14,2 20,1 24,5 24,4 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 48,1 48,7 49,7  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 28,0 24,3 25,3  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,4 36,8 -19,6 7,4 6,1 9,4 =
- Bra tid (%) 57,8 80,7 33,4 55,1 53,8 57,0  
- Dålig tid (%) 36,6 58,5 15,5 41,1 41,4 39,0  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,3 42,0 -47,1 19,6 28,1 31,7 ++
- Bra tid (%) 61,9 78,2 13,3 62,2 69,2 72,1  
- Dålig tid (%) 31,0 83,4 12,1 31,5 25,4 21,9  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,4 35,1 14,7 33,9 30,4 31,2 +
- Kan spara (%) 59,6 70,0 38,6 67,5 63,7 66,0  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 5,0 7,5 8,0  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,4 52,2 10,9 49,0 43,6 48,8 +
- Kan spara (%) 74,0 82,3 56,6 80,6 76,4 79,9  
- Kan inte spara (%) 24,2 40,3 16,5 18,2 22,9 19,2  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 11,9 12,9 13,6 +
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 4,7 5,0 6,5  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 7,1 7,8 7,1  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -14,7 -11,4 -9,8 -
- Mera (%) 21,5 30,8 13,9 16,9 18,6 20,2  
- Mindre (%) 32,8 40,4 26,5 37,7 34,3 32,5  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 19,0 14,9 17,4 +
- Mycket sannolikt (%) 8,6 12,1 5,1 10,5 7,3 8,5  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 8,5 7,7 8,8  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 7,2 5,5 7,2 =
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,5 1,7 3,0  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,6 3,8 4,2  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 19,2 19,6 19,1 =
- Mycket sannolikt (%) 12,5 19,0 5,0 12,5 13,6 12,1  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,6 6,0 7,0  

Källa: Konsumentbarometern 2016, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2016, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/08/kbar_2016_08_2016-08-29_tau_001_sv.html