Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.8.2016

Kuluttajien mielestä talouden näkymät jo valoisat

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui elokuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 15,7, kun se heinäkuussa oli 13,1 ja kesäkuussa 14,9. Luottamus talouteen oli viimeksi yhtä vahvaa toukokuussa 2015 ja sitä ennen keväällä 2011. Viime vuoden elokuussa luottamusindikaattori sai arvon 8,3. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–19. elokuuta 1 192 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää vahvistuivat hieman elokuussa heinäkuuhun verrattuna. Odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä työttömyydestä paranivat myös ja selvemmin viime vuoden elokuuhun verrattuna. Arviot omista säästämismahdollisuuksista pysyivät vuodessa ennallaan.

Elokuussa kuluttajien odotukset Suomen taloudesta olivat valoisat. Näkemykset kuluttajan omasta taloudesta ja yleisestä työttömyydestä olivat pitkän ajan keskimääräisellä tasolla. Omia säästämismahdollisuuksiaan seuraavan 12 kuukauden aikana kuluttajat pitivät hyvinä.

Kuluttajat pitivät elokuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle mutta ei juuri säästämiselle. Työllisten kuluttajien kokema työttömyyden uhka lieveni elokuussa pitkän ajan keskitasolle.

Oma ja Suomen talous

Elokuussa 39 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 18 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat heinäkuussa 38 ja 20 prosenttia ja vuosi sitten elokuussa 30 ja 27 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti elokuussa 27 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Heinäkuussa ja vuosi sitten osuudet olivat 24 ja 14 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 28 prosenttia odotti elokuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 33 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 25 ja 34 prosenttia ja vuosi sitten 14 ja 50 prosenttia.

Työllisistä 13 prosenttia uskoi elokuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 18 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 26 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat elokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,4 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 50 prosenttia piti elokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Yleiset rahankäyttöaikeet olivat yhä maltilliset. Kotitalouksista 17 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon vuoden sisällä. Elokuussa 19 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Säästäminen ja lainanotto

Elokuussa 57 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi elokuussa kannattavaksi 72 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 14 prosenttia harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Elokuussa kuluttajien luottamus talouteen oli vahvinta Pohjois-Suomessa ja poikkeuksellisesti heikointa pääkaupunkiseudulla. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 08/2015 07/2016 08/2016 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 8,3 13,1 15,7 +
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,3 14,1 2,3 5,5 6,3 8,2 =
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,1 25,3 -27,1 -0,7 8,3 9,7 +
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 1,5 1,4 1,4  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -4,1 27,6 -51,1 -20,6 -5,8 -3,9 =
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,4 7,6 -18,8 -4,3 -3,4 -1,5 =
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,3 41,8 -14,2 20,1 24,5 24,4 +
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,4 36,8 -19,6 7,4 6,1 9,4 =
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,3 42,0 -47,1 19,6 28,1 31,7 ++
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,4 52,2 10,9 49,0 43,6 48,8 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2016, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (470,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.8.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. elokuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2016/08/kbar_2016_08_2016-08-29_tie_001_fi.html