Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.10.2016

Kuluttajien luottamus pysyttelee hyvällä tasolla

Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 15,8, kun se syyskuussa oli 14,4 ja elokuussa 15,7. Viime vuoden lokakuussa luottamusindikaattori sai arvon 1,3. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3.–19. lokakuuta 1 252 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä omista säästämismahdollisuuksista paranivat lokakuussa hieman syyskuuhun verrattuna. Arvio yleisestä työttömyyskehityksestä pysyi suunnilleen ennallaan. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kaikki osatekijät vahvistuivat lokakuussa selvästi.

Lokakuussa kuluttajien odotus Suomen taloudesta oli valoisa. Odotukset kuluttajan omasta taloudesta ja yleisestä työttömyydestä olivat pitkän ajan keskimääräisellä tasolla. Omia säästämismahdollisuuksiaan seuraavan 12 kuukauden aikana kuluttajat pitivät hyvinä.

Kuluttajat pitivät lokakuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle mutta ei niinkään säästämiselle. Työlliset kuluttajat kokivat lokakuussa jonkin verran omakohtaista työttömyyden uhkaa.

Oma ja Suomen talous

Lokakuussa 41 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 17 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat syyskuussa 39 ja 19 prosenttia ja vuosi sitten lokakuussa pessimistiset 27 ja 37 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti lokakuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten osuudet olivat 22 ja 18 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 30 prosenttia odotti lokakuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 32 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 28 ja 30 prosenttia ja vuosi sitten synkät 12 ja 60 prosenttia.

Työllisistä 13 prosenttia uskoi lokakuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 18 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 23 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat lokakuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,5 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli vuosi sitten 1,2 prosenttia. Sen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 47 prosenttia piti lokakuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Yleiset rahankäyttöaikeet olivat edelleen maltilliset. Kotitalouksista 16 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon vuoden sisällä. Lokakuussa 18 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Säästäminen ja lainanotto

Lokakuussa 57 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 68 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Pitkällä ajalla keskimäärin on säästäviä kotitalouksia 60 ja 74 prosenttia. Lokakuussa aiottiin säästää etupäässä pahanpäivän varalle tai lomamatkaa varten. Erilaisten pankkitilien jälkeen eniten suunniteltuja sijoituskohteita olivat sijoitusrahastot.

Lainan ottamisen arvioi lokakuussa kannattavaksi 73 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista hieman tavallista useampi eli 14 prosenttia harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä – pääasiassa asunto-osakkeeseen tai kulutukseen.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Lokakuussa kuluttajien luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla ja Pohjois-Suomessa. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset ja työttömät.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 10/2015 09/2016 10/2016 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 1,3 14,4 15,8 +
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,3 14,1 2,3 2,5 7,1 8,0 =
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,2 25,3 -27,1 -8,7 9,2 11,4 +
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 1,2 1,3 1,5  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -4,1 27,6 -51,1 -27,7 -1,7 -2,0 =
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,5 7,6 -18,8 -5,7 -3,1 -3,2 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,3 41,8 -14,2 15,6 21,4 22,4 +
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,4 36,8 -19,6 2,5 3,7 8,3 =
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,4 42,0 -47,1 14,4 29,5 31,3 +
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,4 52,2 10,9 39,1 42,9 45,6 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2016, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (472,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. lokakuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/10/kbar_2016_10_2016-10-27_tie_001_fi.html