Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 11/2015 10/2016 11/2016 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 4,7 15,8 17,6 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,0 19,4 -15,0 -2,0 9,4 9,9 +
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,4 33,4 9,5 27,4 29,0 29,7 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,4 22,8 -39,1 -16,2 4,7 7,2 +
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 -1,8 4,5 2,4 -
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 17,5 24,9 20,9  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 20,2 17,5 16,9  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 5,7 8,0 7,4 -
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 22,6 26,1 25,7  
- Sämre (%) 11,4 17,7 6,6 13,1 12,8 12,6  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -3,4 29,5 -60,9 -27,2 0,5 2,6 +
- Bättre (%) 25,7 62,1 2,0 8,6 29,0 29,8  
- Sämre (%) 29,0 88,5 4,2 52,5 25,5 21,4  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 -1,9 11,4 12,0 +
- Bättre (%) 31,1 57,3 11,6 30,4 40,8 41,9  
- Sämre (%) 23,0 57,3 6,0 29,1 16,8 15,8  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 0,5 0,8 0,9  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,3 1,5 1,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -4,1 27,6 -51,1 -30,5 -2,0 2,4 +
- Mindre (%) 29,7 60,8 6,4 11,1 29,5 33,8  
- Mera (%) 35,0 83,3 6,9 63,2 31,9 27,5  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,5 7,6 -18,8 -5,9 -3,2 -0,5 =
- Minskat (%) 12,8 20,0 5,3 11,1 12,9 15,3  
- Ökat (%) 17,3 31,9 7,9 20,9 18,2 17,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,3 41,8 -14,2 15,0 22,4 25,2 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 44,2 46,8 46,6  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 29,2 24,4 21,4  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,4 36,8 -19,6 8,0 8,3 3,5 -
- Bra tid (%) 57,8 80,7 33,4 55,5 56,8 51,4  
- Dålig tid (%) 36,7 58,5 15,5 40,8 38,8 43,7  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,4 42,0 -47,1 19,6 31,3 30,8 +
- Bra tid (%) 62,0 78,2 13,3 62,3 72,7 71,4  
- Dålig tid (%) 31,0 83,4 12,1 31,2 22,3 22,9  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,5 35,1 14,7 30,9 33,3 32,9 +
- Kan spara (%) 59,7 70,0 38,6 64,6 67,6 65,5  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 8,7 7,0 5,7  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,4 52,2 10,9 45,4 45,6 48,7 +
- Kan spara (%) 74,0 82,3 56,6 78,2 77,9 80,0  
- Kan inte spara (%) 24,2 40,3 16,5 21,0 20,3 19,0  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 11,4 13,6 12,5 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 4,0 5,7 4,8  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 7,4 7,9 7,7  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -11,4 -9,7 -9,6 =
- Mera (%) 21,4 30,8 13,9 17,2 19,1 19,4  
- Mindre (%) 32,8 40,4 26,5 32,5 31,9 31,8  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 15,4 15,7 16,7 =
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 6,5 7,9 7,8  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 9,0 7,8 8,9  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 6,9 7,2 7,7 +
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,3 2,8 2,7  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,6 4,4 5,1  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,5 17,6 20,3 +
- Mycket sannolikt (%) 12,5 19,0 5,0 12,2 11,4 14,2  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,3 6,2 6,1  

Källa: Konsumentbarometern 2016, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2016, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/11/kbar_2016_11_2016-11-28_tau_001_sv.html