Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 12/2015 11/2016 12/2016 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 2,4 17,6 19,5 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,1 19,4 -15,0 -4,5 9,9 11,2 +
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,4 33,4 9,5 27,8 29,7 29,7 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,4 22,8 -39,1 -20,1 7,2 10,6 +
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 1,7 2,4 4,5 =
- Bättre (%) 23,2 30,6 16,4 21,6 20,9 22,5  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 18,7 16,9 15,4  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 4,2 7,4 8,4 =
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 23,4 25,7 27,3  
- Sämre (%) 11,4 17,7 6,6 16,0 12,6 12,6  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -3,3 29,5 -60,9 -35,0 2,6 7,1 +
- Bättre (%) 25,8 62,1 2,0 5,1 29,8 35,5  
- Sämre (%) 28,9 88,5 4,2 60,8 21,4 19,0  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,3 25,3 -27,1 -10,4 12,0 14,9 ++
- Bättre (%) 31,2 57,3 11,6 24,5 41,9 45,3  
- Sämre (%) 23,0 57,3 6,0 37,6 15,8 15,1  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 0,8 0,9 1,2  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,5 1,6 1,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -4,0 27,6 -51,1 -29,7 2,4 6,3 +
- Mindre (%) 29,7 60,8 6,4 10,3 33,8 36,7  
- Mera (%) 34,9 83,3 6,9 60,2 27,5 22,6  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,4 7,6 -18,8 -5,2 -0,5 -0,8 =
- Minskat (%) 12,8 20,0 5,3 11,7 15,3 13,3  
- Ökat (%) 17,3 31,9 7,9 20,4 17,7 16,9  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,3 41,8 -14,2 16,8 25,2 21,1 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 45,6 46,6 47,0  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 28,8 21,4 25,8  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,3 36,8 -19,6 4,5 3,5 4,0 -
- Bra tid (%) 57,8 80,7 33,4 53,2 51,4 52,9  
- Dålig tid (%) 36,7 58,5 15,5 43,1 43,7 43,2  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,4 42,0 -47,1 20,1 30,8 27,7 +
- Bra tid (%) 62,0 78,2 13,3 62,9 71,4 69,7  
- Dålig tid (%) 30,9 83,4 12,1 32,1 22,9 24,2  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,5 35,1 14,7 33,7 32,9 32,3 +
- Kan spara (%) 59,7 70,0 38,6 66,7 65,5 67,2  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 6,1 5,7 7,1  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,5 52,2 10,9 45,5 48,7 48,5 +
- Kan spara (%) 74,0 82,3 56,6 79,2 80,0 80,3  
- Kan inte spara (%) 24,2 40,3 16,5 20,2 19,0 18,0  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 12,7 12,5 12,5 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,6 4,8 4,8  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 7,1 7,7 7,7  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -12,2 -9,6 -11,5 -
- Mera (%) 21,4 30,8 13,9 16,5 19,4 17,1  
- Mindre (%) 32,8 40,4 26,5 33,2 31,8 33,4  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,7 21,7 12,7 15,5 16,7 15,2 -
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 7,4 7,8 7,2  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 8,1 8,9 7,9  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 5,9 7,7 5,4 --
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,3 2,7 2,0  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,6 5,1 3,5  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,7 20,3 18,8 =
- Mycket sannolikt (%) 12,5 19,0 5,0 13,2 14,2 11,9  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,5 6,1 6,9  

Källa: Konsumentbarometern 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 029 551 3322, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2016, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/12/kbar_2016_12_2016-12-27_tau_001_sv.html