Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.12.2016

Kuluttajien luottamus korkealla joulun alla

Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 19,5, kun se marraskuussa oli 17,6 ja lokakuussa 15,8. Luottamus talouteen oli viimeksi yhtä vahvaa helmikuussa 2011. Viime vuoden joulukuussa luottamusindikaattori sai arvon 2,4. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–19. joulukuuta 1 205 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä yleisestä työttömyydestä paranivat joulukuussa marraskuuhun verrattuna. Arvio kotitalouden säästämismahdollisuuksista pysyi ennallaan. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kaikki osatekijät vahvistuivat joulukuussa selvästi.

Joulukuussa kuluttajien näkemys Suomen taloudesta oli hyvin valoisa ja arvio myös työttömyyskehityksestä optimistinen. Sen sijaan odotus kuluttajan omasta taloudesta oli edelleen varovainen. Taloutensa säästämismahdollisuuksia seuraavan 12 kuukauden aikana kuluttajat pitivät kuitenkin hyvinä.

Kuluttajat pitivät joulukuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle, mutta ei säästämiselle. Työllisten kuluttajien kokema omakohtainen työttömyyden uhka on viime aikoina vähentynyt vuoden takaiseen verrattuna.

Oma ja Suomen talous

Joulukuussa 45 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 15 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat marraskuussa 42 ja 16 prosenttia ja vuosi sitten joulukuussa pessimistiset 24 ja 38 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti joulukuussa 27 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten osuudet olivat 23 ja 16 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 37 prosenttia odotti joulukuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 23 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 34 ja 28 prosenttia ja vuosi sitten synkät 10 ja 60 prosenttia.

Työllisistä 13 prosenttia uskoi joulukuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 17 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 23 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat joulukuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia. Kuluttajat arvioivat inflaation tällä hetkellä olevan 1,2 prosenttia. Viime vuoden joulukuussa arvio oli alempi: 0,8 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 47 prosenttia piti joulukuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Yleiset rahankäyttöaikeet olivat edelleen hyvin maltilliset. Kotitalouksista tavanomaista harvempi eli 15 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton ja vain 5 prosenttia asunnon vuoden sisällä. Joulukuussa 19 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Säästäminen ja lainanotto

Joulukuussa 53 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 58 prosenttia. Kotitalouksista 67 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi joulukuussa kannattavaksi 70 prosenttia kuluttajista. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 62 prosenttia. Kotitalouksista 13 prosenttia harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Joulukuussa kuluttajien luottamus talouteen oli kautta maan vahvaa, paitsi Itä-Suomessa. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät olivat optimistisimpia. Vähiten myönteisesti talouskehitystä arvioivat työttömät. Tarkempaa luokiteltua tietoa pdf-taulukkojulkaisussa ( Muut tuotteet ja palvelut ).

Laitteiden yleisyys kotitalouksissa marraskuussa

Marraskuussa jo 85 prosentilla 15–84-vuotiaiden kotitalouksista oli käytössään tietokone ja 88 prosentilla internet-yhteys. Taulutietokoneen eli tabletin oli hankkinut 53 prosenttia kotitalouksista. Kotitalouksista 77 prosenttia omisti vähintään yhden älypuhelimen ja 18 prosenttia jotain puettavaa tietotekniikkaa kuten aktiivisuusrannekkeen, älykellon tai älylasit.

Älytelevisiota katseltiin marraskuussa 31 prosentissa kotitalouksista. Lähes yhtä monesta kotitaloudesta löytyi pelikonsoli ja joistakin jopa kauko-ohjattava kamerakopteri. Henkilöauton omisti marraskuussa 80 prosenttia kotitalouksista. Lisää laitteiden yleisyystietoa liitekuvioissa 12–15, tietokantataulukossa ja artikkelissa .

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 12/2015 11/2016 12/2016 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 2,4 17,6 19,5 ++
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,3 14,1 2,3 4,2 7,4 8,4 =
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,3 25,3 -27,1 -10,4 12,0 14,9 ++
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 1,5 1,6 1,6  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -4,0 27,6 -51,1 -29,7 2,4 6,3 +
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,4 7,6 -18,8 -5,2 -0,5 -0,8 =
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,3 41,8 -14,2 16,8 25,2 21,1 +
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,3 36,8 -19,6 4,5 3,5 4,0 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,4 42,0 -47,1 20,1 30,8 27,7 +
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,5 52,2 10,9 45,5 48,7 48,5 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results .


Lähde: Kuluttajabarometri 2016, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 029 551 3322, Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (536,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2016/12/kbar_2016_12_2016-12-27_tie_001_fi.html