Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 01/2016 12/2016 01/2017 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 8,2 19,5 21,0 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,1 19,4 -15,0 2,8 11,2 13,9 ++
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,4 33,4 9,5 26,4 29,7 30,6 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,3 22,8 -39,1 -7,5 10,6 13,5 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 2,0 4,5 5,7 +
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 21,2 22,5 24,9  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 17,8 15,4 15,5  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 6,3 8,4 9,4 +
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 24,0 27,3 28,9  
- Sämre (%) 11,4 17,7 6,6 13,4 12,6 11,8  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -3,3 29,5 -60,9 -23,4 7,1 12,1 +
- Bättre (%) 25,8 62,1 2,0 10,3 35,5 42,1  
- Sämre (%) 28,9 88,5 4,2 48,1 19,0 17,1  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,3 25,3 -27,1 3,7 14,9 17,3 ++
- Bättre (%) 31,2 57,3 11,6 36,7 45,3 48,8  
- Sämre (%) 23,0 57,3 6,0 24,6 15,1 14,0  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 0,5 1,2 1,3  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,4 1,6 1,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -4,0 27,6 -51,1 -18,7 6,3 9,7 +
- Mindre (%) 29,8 60,8 6,4 15,3 36,7 41,4  
- Mera (%) 34,9 83,3 6,9 47,5 22,6 21,6  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,4 7,6 -18,8 -5,2 -0,8 2,1 +
- Minskat (%) 12,8 20,0 5,3 10,8 13,3 14,4  
- Ökat (%) 17,3 31,9 7,9 19,6 16,9 13,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,4 41,8 -14,2 25,3 21,1 25,2 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 50,9 47,0 49,4  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 25,7 25,8 24,2  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,3 36,8 -19,6 3,4 4,0 10,4 =
- Bra tid (%) 57,8 80,7 33,4 52,4 52,9 57,2  
- Dålig tid (%) 36,7 58,5 15,5 43,9 43,2 38,7  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,5 42,0 -47,1 25,1 27,7 31,2 +
- Bra tid (%) 62,0 78,2 13,3 67,1 69,7 72,7  
- Dålig tid (%) 30,9 83,4 12,1 27,8 24,2 21,5  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,5 35,1 14,7 31,6 32,3 34,6 ++
- Kan spara (%) 59,8 70,0 38,6 65,2 67,2 68,1  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 8,0 7,1 6,0  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,5 52,2 10,9 41,5 48,5 47,7 +
- Kan spara (%) 74,1 82,3 56,6 73,6 80,3 78,8  
- Kan inte spara (%) 24,1 40,3 16,5 25,2 18,0 20,0  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 14,2 12,5 12,0 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,0 4,8 5,7  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 8,2 7,7 6,3  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -12,3 -11,5 -11,8 -
- Mera (%) 21,4 30,8 13,9 17,8 17,1 18,6  
- Mindre (%) 32,8 40,4 26,5 34,9 33,4 33,8  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,7 21,7 12,7 16,2 15,2 16,9 =
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 7,7 7,2 7,1  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 8,5 7,9 9,7  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 8,7 5,4 6,7 =
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 3,1 2,0 2,9  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 5,6 3,5 3,8  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 20,9 18,8 18,2 =
- Mycket sannolikt (%) 12,5 19,0 5,0 14,0 11,9 11,6  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,9 6,9 6,6  

Källa: Konsumentbarometern 2017, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2017, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2017/01/kbar_2017_01_2017-01-27_tau_001_sv.html