Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 03/2016 02/2017 03/2017 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,9 22,9 -6,5 10,4 20,8 22,9 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,2 19,4 -15,0 0,7 12,0 13,3 +
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,5 33,4 9,5 27,0 29,4 31,7 ++
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,2 22,8 -39,1 -4,7 13,0 15,0 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 -3,5 3,2 2,7 -
- Bättre (%) 23,2 30,6 16,4 16,4 23,6 21,0  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 21,7 17,6 16,0  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 5,0 10,2 12,4 ++
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 23,6 29,1 30,6  
- Sämre (%) 11,4 17,7 6,6 15,4 12,5 9,3  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -3,1 29,5 -60,9 -22,0 13,4 16,7 +
- Bättre (%) 26,0 62,1 2,0 12,5 45,2 46,1  
- Sämre (%) 28,8 88,5 4,2 47,2 16,9 12,6  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,4 25,3 -27,1 2,9 16,8 17,9 ++
- Bättre (%) 31,3 57,3 11,6 36,0 47,4 45,8  
- Sämre (%) 22,9 57,3 6,0 25,7 13,6 10,7  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 0,2 1,0 0,9  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,3 1,6 1,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,9 27,6 -51,1 -12,2 9,2 12,1 +
- Mindre (%) 29,9 60,8 6,4 21,0 39,5 43,0  
- Mera (%) 34,7 83,3 6,9 41,7 20,8 18,4  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,4 7,6 -18,8 -6,9 1,3 4,8 +
- Minskat (%) 12,9 20,0 5,3 10,0 15,1 17,5  
- Ökat (%) 17,2 31,9 7,9 21,1 17,0 13,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,4 41,8 -14,2 21,0 16,2 17,0 =
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 46,7 42,1 41,5  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 25,6 25,9 24,5  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,4 36,8 -19,6 1,7 11,3 12,7 =
- Bra tid (%) 57,8 80,7 33,4 51,4 58,9 58,6  
- Dålig tid (%) 36,7 58,5 15,5 45,2 36,4 35,9  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,6 42,0 -47,1 24,0 29,1 32,1 ++
- Bra tid (%) 62,1 78,2 13,3 65,8 70,9 73,1  
- Dålig tid (%) 30,8 83,4 12,1 29,8 21,9 20,8  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,5 35,1 14,7 29,9 31,3 33,7 ++
- Kan spara (%) 59,8 70,0 38,6 65,5 64,9 67,2  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 9,6 8,2 6,4  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,6 52,2 10,9 46,1 46,9 49,1 +
- Kan spara (%) 74,1 82,3 56,6 78,8 79,2 79,7  
- Kan inte spara (%) 24,1 40,3 16,5 20,4 19,6 18,6  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 12,7 12,3 12,6 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,0 5,0 5,6  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 6,6 7,3 7,0  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -11,9 -13,0 -8,7 =
- Mera (%) 21,4 30,8 13,9 17,5 18,4 20,2  
- Mindre (%) 32,8 40,4 26,5 33,2 33,3 29,7  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,7 21,7 12,7 15,2 14,9 17,1 =
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 6,8 7,2 7,6  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 8,4 7,7 9,5  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 5,2 6,6 5,7 -
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,2 2,8 2,2  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 2,9 3,8 3,5  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,9 18,0 19,3 =
- Mycket sannolikt (%) 12,5 19,0 5,0 12,4 13,3 12,0  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,5 4,7 7,3  

Källa: Konsumentbarometern 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Kaisa Lahtinen 029 551 3554, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2017, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2017/03/kbar_2017_03_2017-03-27_tau_001_sv.html