Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 04/2016 03/2017 04/2017 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,9 22,9 -6,5 9,8 22,9 21,5 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,2 19,4 -15,0 2,6 13,3 15,5 ++
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,5 33,4 9,5 26,4 31,7 28,5 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,2 22,8 -39,1 -5,5 15,0 17,1 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 -0,7 2,7 3,9 =
- Bättre (%) 23,2 30,6 16,4 20,1 21,0 23,3  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 20,7 16,0 16,5  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 8,4 12,4 10,0 +
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 27,8 30,6 28,1  
- Sämre (%) 11,4 17,7 6,6 14,7 9,3 10,5  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -3,0 29,5 -60,9 -19,0 16,7 21,0 ++
- Bättre (%) 26,1 62,1 2,0 12,9 46,1 51,9  
- Sämre (%) 28,7 88,5 4,2 43,6 12,6 10,3  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,5 25,3 -27,1 4,4 17,9 21,1 ++
- Bättre (%) 31,4 57,3 11,6 34,6 45,8 51,8  
- Sämre (%) 22,8 57,3 6,0 23,5 10,7 10,0  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 0,5 0,9 1,1  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,3 1,6 1,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,8 27,6 -51,1 -15,4 12,1 13,2 +
- Mindre (%) 29,9 60,8 6,4 18,9 43,0 45,4  
- Mera (%) 34,7 83,3 6,9 45,6 18,4 18,7  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,3 7,6 -18,8 -2,7 4,8 4,6 +
- Minskat (%) 12,9 20,0 5,3 14,9 17,5 17,7  
- Ökat (%) 17,2 31,9 7,9 21,0 13,3 13,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,4 41,8 -14,2 19,9 17,0 21,5 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 46,8 41,5 43,7  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 26,9 24,5 22,2  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,4 36,8 -19,6 0,6 12,7 12,9 =
- Bra tid (%) 57,8 80,7 33,4 49,7 58,6 59,9  
- Dålig tid (%) 36,7 58,5 15,5 47,0 35,9 35,0  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,7 42,0 -47,1 28,2 32,1 33,3 ++
- Bra tid (%) 62,2 78,2 13,3 69,1 73,1 74,9  
- Dålig tid (%) 30,8 83,4 12,1 25,4 20,8 20,6  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,5 35,1 14,7 29,0 33,7 33,7 ++
- Kan spara (%) 59,8 70,0 38,6 63,3 67,2 67,0  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 8,7 6,4 6,6  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,6 52,2 10,9 41,9 49,1 41,7 =
- Kan spara (%) 74,1 82,3 56,6 75,6 79,7 75,0  
- Kan inte spara (%) 24,1 40,3 16,5 24,0 18,6 24,1  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 13,2 12,6 14,5 +
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,8 5,6 6,8  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 7,4 7,0 7,6  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -11,7 -8,7 -8,9 =
- Mera (%) 21,4 30,8 13,9 17,7 20,2 19,9  
- Mindre (%) 32,8 40,4 26,5 34,3 29,7 31,0  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,7 21,7 12,7 16,7 17,1 17,1 =
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 7,3 7,6 9,5  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 9,4 9,5 7,7  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 6,6 5,7 7,6 +
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,4 2,2 2,8  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,3 3,5 4,9  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 19,7 19,3 19,2 =
- Mycket sannolikt (%) 12,5 19,0 5,0 12,9 12,0 12,8  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,9 7,3 6,4  

Källa: Konsumentbarometern 2017, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Kaisa Lahtinen 029 551 3554, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2017, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2017/04/kbar_2017_04_2017-04-27_tau_001_sv.html