Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 05/2016 04/2017 05/2017 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,9 24,1 -6,5 12,5 21,5 24,1 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,2 19,4 -15,0 4,2 15,5 14,8 ++
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,5 33,4 9,5 27,6 28,5 30,0 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,1 22,8 -39,1 -1,2 17,1 18,6 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 0,3 3,9 3,9 =
- Bättre (%) 23,2 30,6 16,4 20,0 23,3 23,3  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 20,5 16,5 16,2  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 6,6 10,0 9,0 +
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 26,1 28,1 27,0  
- Sämre (%) 11,4 17,7 6,6 14,2 10,5 11,8  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -2,9 29,5 -60,9 -11,4 21,0 19,7 ++
- Bättre (%) 26,2 62,1 2,0 19,3 51,9 52,6  
- Sämre (%) 28,7 88,5 4,2 36,4 10,3 13,2  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,6 25,3 -27,1 7,0 21,1 21,9 ++
- Bättre (%) 31,5 57,3 11,6 38,9 51,8 52,0  
- Sämre (%) 22,8 57,3 6,0 22,0 10,0 8,9  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 0,5 1,1 1,1  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,3 1,6 1,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,7 27,6 -51,1 -9,4 13,2 15,2 ++
- Mindre (%) 30,0 60,8 6,4 22,5 45,4 46,7  
- Mera (%) 34,6 83,3 6,9 37,7 18,7 15,7  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,3 7,6 -18,8 -1,9 4,6 5,8 ++
- Minskat (%) 13,0 20,0 5,3 12,7 17,7 19,1  
- Ökat (%) 17,2 31,9 7,9 19,5 13,7 14,5  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,4 41,8 -14,2 18,7 21,5 19,4 =
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 45,1 43,7 43,6  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,2 45,7 17,7 26,4 22,2 24,2  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,4 36,8 -19,6 -0,7 12,9 12,8 =
- Bra tid (%) 57,8 80,7 33,4 47,9 59,9 59,9  
- Dålig tid (%) 36,7 58,5 15,5 48,1 35,0 35,7  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,7 42,0 -47,1 28,9 33,3 31,8 +
- Bra tid (%) 62,2 78,2 13,3 70,0 74,9 72,9  
- Dålig tid (%) 30,7 83,4 12,1 25,4 20,6 19,9  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,6 35,1 14,7 30,4 33,7 30,9 +
- Kan spara (%) 59,9 70,0 38,6 64,1 67,0 66,3  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 8,4 6,6 8,2  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,6 52,2 10,9 45,8 41,7 50,2 +
- Kan spara (%) 74,1 82,3 56,6 78,1 75,0 81,1  
- Kan inte spara (%) 24,1 40,3 16,5 20,8 24,1 18,2  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 11,1 14,5 12,8 =
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,1 6,8 6,5  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 6,0 7,6 6,3  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -11,7 -8,9 -6,4 +
- Mera (%) 21,4 30,8 13,9 17,3 19,9 20,1  
- Mindre (%) 32,7 40,4 26,5 33,4 31,0 27,5  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,7 21,7 12,7 15,3 17,1 14,3 --
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 8,9 9,5 6,5  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 6,4 7,7 7,8  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 7,5 7,6 7,5 +
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,8 2,8 2,9  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,7 4,9 4,7  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 21,0 19,2 21,0 +
- Mycket sannolikt (%) 12,5 19,0 5,0 14,1 12,8 14,5  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,9 6,4 6,5  

Källa: Konsumentbarometern 2017, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Kaisa Lahtinen 029 551 3554, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2017, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2017/05/kbar_2017_05_2017-05-29_tau_001_sv.html