Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 09/2016 08/2017 09/2017 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,1 24,1 -6,5 14,4 23,5 23,7 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,4 19,4 -15,0 8,1 16,1 16,6 ++
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,6 33,4 9,5 27,5 31,1 31,3 ++
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,2 22,8 -39,1 3,8 18,0 17,5 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 2,7 4,5 4,4 =
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 22,2 24,1 25,6  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 17,0 15,9 16,6  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 7,1 8,4 9,5 +
- Bättre (%) 25,8 33,4 18,2 25,2 26,4 27,0  
- Sämre (%) 11,4 17,7 6,6 14,4 11,9 10,9  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -2,5 29,5 -60,9 0,1 25,7 26,2 ++
- Bättre (%) 26,7 62,1 2,0 26,3 57,6 58,8  
- Sämre (%) 28,4 88,5 4,2 23,7 8,9 9,7  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,8 25,3 -27,1 9,2 19,5 18,6 ++
- Bättre (%) 31,8 57,3 11,6 38,9 48,7 46,2  
- Sämre (%) 22,6 57,3 6,0 18,8 9,6 9,2  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 0,7 1,2 1,1  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,3 1,6 1,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,4 27,6 -51,1 -1,7 16,5 16,3 ++
- Mindre (%) 30,2 60,8 6,4 28,3 49,5 47,9  
- Mera (%) 34,3 83,3 6,9 29,9 16,1 15,7  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,1 7,6 -18,8 -3,1 3,8 5,8 ++
- Minskat (%) 13,1 20,0 5,3 13,0 16,0 16,6  
- Ökat (%) 17,1 31,9 7,9 20,1 12,6 11,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,4 41,8 -14,2 21,4 22,4 24,1 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 47,2 43,8 44,5  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,2 45,7 17,7 25,7 21,4 20,4  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,5 36,8 -19,6 3,7 18,4 17,5 +
- Bra tid (%) 57,9 80,7 33,4 51,6 63,2 62,5  
- Dålig tid (%) 36,6 58,5 15,5 43,8 30,4 31,6  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,9 42,0 -47,1 29,5 30,6 31,0 +
- Bra tid (%) 62,4 78,2 13,3 70,1 71,6 72,1  
- Dålig tid (%) 30,6 83,4 12,1 24,1 20,4 20,3  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,6 35,3 14,7 32,4 35,3 34,1 ++
- Kan spara (%) 60,0 70,0 38,6 65,9 67,9 68,3  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 7,3 5,4 7,3  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,8 52,2 10,9 42,9 49,7 50,4 ++
- Kan spara (%) 74,2 82,3 56,6 76,7 80,1 80,8  
- Kan inte spara (%) 24,0 40,3 16,5 22,1 18,5 17,5  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 12,3 10,8 14,6 +
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,9 4,7 6,7  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 6,4 6,1 7,9  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -10,8 -8,7 -7,5 +
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 18,3 18,3 19,3  
- Mindre (%) 32,7 40,4 26,5 32,6 29,0 28,3  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,7 21,7 12,7 16,2 16,3 17,1 =
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 8,1 8,1 8,9  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 8,2 8,2 8,3  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 5,7 8,2 7,0 =
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 1,8 3,3 2,4  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,9 4,9 4,5  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 19,4 19,2 18,9 =
- Mycket sannolikt (%) 12,5 19,0 5,0 13,7 12,1 12,0  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,7 7,0 6,9  

Källa: Konsumentbarometern 2017, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2017, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2017/09/kbar_2017_09_2017-09-27_tau_001_sv.html