Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 11/2016 10/2017 11/2017 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,2 24,1 -6,5 17,6 23,1 23,0 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,5 19,4 -15,0 9,9 17,6 16,7 ++
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,6 33,4 9,5 29,7 30,2 29,8 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,3 22,8 -39,1 7,2 17,7 18,0 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 2,4 7,2 2,0 -
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 20,9 26,9 21,2  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 16,9 15,3 17,3  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 7,4 10,6 9,8 +
- Bättre (%) 25,8 33,4 18,2 25,7 28,8 27,7  
- Sämre (%) 11,4 17,7 6,6 12,6 10,1 10,9  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -2,3 29,5 -60,9 2,6 26,6 25,7 ++
- Bättre (%) 26,9 62,1 2,0 29,8 58,0 56,7  
- Sämre (%) 28,2 88,5 4,2 21,4 9,3 8,7  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,9 25,3 -27,1 12,0 19,6 19,7 ++
- Bättre (%) 31,9 57,3 11,6 41,9 48,0 47,2  
- Sämre (%) 22,5 57,3 6,0 15,8 9,9 7,9  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 0,9 1,1 1,2  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,6 1,7 1,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,3 27,6 -51,1 2,4 15,8 16,3 ++
- Mindre (%) 30,4 60,8 6,4 33,8 48,0 48,4  
- Mera (%) 34,2 83,3 6,9 27,5 16,1 15,9  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,1 7,6 -18,8 -0,5 2,9 3,7 +
- Minskat (%) 13,1 20,0 5,3 15,3 15,6 17,1  
- Ökat (%) 17,0 31,9 7,9 17,7 13,4 14,0  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,5 41,8 -14,2 25,2 24,2 26,6 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 46,6 45,7 45,4  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,1 45,7 17,7 21,4 21,5 18,8  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,6 36,8 -19,6 3,5 23,3 19,8 +
- Bra tid (%) 57,9 80,7 33,4 51,4 66,9 64,1  
- Dålig tid (%) 36,5 58,5 15,5 43,7 26,9 29,2  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,1 42,0 -47,1 30,8 33,1 36,1 ++
- Bra tid (%) 62,5 78,2 13,3 71,4 73,9 75,0  
- Dålig tid (%) 30,5 83,4 12,1 22,9 18,3 17,1  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,7 35,3 14,7 32,9 33,5 33,1 +
- Kan spara (%) 60,0 70,0 38,6 65,5 66,5 66,1  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 5,7 7,1 6,4  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,8 52,2 10,9 48,7 46,5 46,5 +
- Kan spara (%) 74,2 82,3 56,6 80,0 78,3 78,4  
- Kan inte spara (%) 24,0 40,3 16,5 19,0 20,1 20,2  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 12,5 11,6 11,5 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 4,8 5,6 4,8  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 7,7 6,0 6,7  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -9,6 -8,3 -9,8 -
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 19,4 20,7 18,9  
- Mindre (%) 32,7 40,4 26,5 31,8 30,2 31,3  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,7 21,7 12,7 16,7 18,1 17,2 =
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 7,8 8,5 8,5  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 8,9 9,6 8,7  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 7,7 6,1 6,6 -
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,7 2,0 2,7  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 5,1 4,2 3,8  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 20,3 18,0 16,0 -
- Mycket sannolikt (%) 12,5 19,0 5,0 14,2 10,5 10,6  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,1 7,5 5,5  

Källa: Konsumentbarometern 2017, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2017, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2017/11/kbar_2017_11_2017-11-27_tau_001_sv.html