Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 12/2016 11/2017 12/2017 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,2 24,1 -6,5 19,5 23,0 24,0 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,5 19,4 -15,0 11,2 16,7 19,2 ++
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,6 33,4 9,5 29,7 29,8 31,0 ++
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,4 22,8 -39,1 10,6 18,0 18,6 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 4,5 2,0 8,2 ++
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 22,5 21,2 27,4  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 15,4 17,3 15,3  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 8,4 9,8 10,9 +
- Bättre (%) 25,8 33,4 18,2 27,3 27,7 29,6  
- Sämre (%) 11,4 17,7 6,6 12,6 10,9 11,1  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -2,2 29,5 -60,9 7,1 25,7 29,3 ++
- Bättre (%) 27,0 62,1 2,0 35,5 56,7 60,8  
- Sämre (%) 28,1 88,5 4,2 19,0 8,7 7,8  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,0 25,3 -27,1 14,9 19,7 21,7 ++
- Bättre (%) 31,9 57,3 11,6 45,3 47,2 51,0  
- Sämre (%) 22,4 57,3 6,0 15,1 7,9 8,2  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,2 1,2 1,2  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,6 1,7 1,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,2 27,6 -51,1 6,3 16,3 15,4 ++
- Mindre (%) 30,4 60,8 6,4 36,7 48,4 47,0  
- Mera (%) 34,1 83,3 6,9 22,6 15,9 16,1  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,0 7,6 -18,8 -0,8 3,7 5,1 +
- Minskat (%) 13,1 20,0 5,3 13,3 17,1 19,6  
- Ökat (%) 17,0 31,9 7,9 16,9 14,0 12,9  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,5 41,8 -14,2 21,1 26,6 25,7 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 47,0 45,4 45,7  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,1 45,7 17,7 25,8 18,8 20,0  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,6 36,8 -19,6 4,0 19,8 23,1 ++
- Bra tid (%) 58,0 80,7 33,4 52,9 64,1 67,8  
- Dålig tid (%) 36,5 58,5 15,5 43,2 29,2 26,3  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,1 42,0 -47,1 27,7 36,1 35,8 ++
- Bra tid (%) 62,5 78,2 13,3 69,7 75,0 76,3  
- Dålig tid (%) 30,4 83,4 12,1 24,2 17,1 17,4  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,7 35,3 14,7 32,3 33,1 34,2 ++
- Kan spara (%) 60,0 70,0 38,6 67,2 66,1 66,8  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 7,1 6,4 6,0  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,8 52,2 10,9 48,5 46,5 47,9 +
- Kan spara (%) 74,3 82,3 56,6 80,3 78,4 79,5  
- Kan inte spara (%) 24,0 40,3 16,5 18,0 20,2 19,4  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 12,5 11,5 13,3 =
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 4,8 4,8 5,8  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 7,7 6,7 7,4  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -11,5 -9,8 -3,1 ++
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 17,1 18,9 22,9  
- Mindre (%) 32,6 40,4 25,6 33,4 31,3 25,6  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 15,2 17,2 19,3 ++
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 7,2 8,5 9,4  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 7,9 8,7 9,8  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 5,4 6,6 6,8 =
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,0 2,7 2,6  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,5 3,8 4,2  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,8 16,0 18,0 =
- Mycket sannolikt (%) 12,5 19,0 5,0 11,9 10,6 11,2  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,9 5,5 6,8  

Källa: Konsumentbarometern 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2017, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2017/12/kbar_2017_12_2017-12-27_tau_001_sv.html