Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 07/2017 06/2018 07/2018 Utsikter 1)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,5 25,8 -6,5 22,8 23,0 22,0 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,8 20,6 -15,0 17,2 16,0 16,2 ++
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,8 33,4 9,5 29,5 32,5 30,9 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,9 22,8 -39,1 18,0 15,1 15,5 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,9 9,8 -4,0 6,7 6,7 8,7 ++
- Bättre (%) 23,4 30,6 16,4 26,3 27,6 28,8  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 15,7 15,4 14,4  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 10,5 11,6 10,9 +
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 28,3 29,5 30,0  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 9,2 9,6 11,0  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,4 29,5 -60,9 25,3 25,6 24,1 ++
- Bättre (%) 27,8 62,1 2,0 56,3 56,5 52,7  
- Sämre (%) 27,6 88,5 4,2 8,6 9,3 7,2  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,3 25,3 -27,1 20,1 12,1 11,7 +
- Bättre (%) 32,2 57,3 11,6 47,2 37,9 35,2  
- Sämre (%) 22,1 57,3 6,0 8,0 13,6 12,5  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,2 1,7 1,7  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,7 1,8 1,9  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,6 27,6 -51,1 15,9 18,1 19,3 ++
- Mindre (%) 31,0 60,8 6,4 46,7 49,0 50,0  
- Mera (%) 33,6 83,3 6,9 15,1 13,7 12,2  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,8 9,8 -18,8 2,9 7,4 3,8 +
- Minskat (%) 13,3 20,4 5,3 16,8 18,6 16,7  
- Ökat (%) 16,8 31,9 7,9 14,9 9,6 14,4  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,7 41,8 -14,2 23,2 24,1 25,3 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 43,6 42,7 45,4  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,9 45,7 15,2 20,4 18,7 20,0  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,0 36,8 -19,6 16,3 27,8 27,0 ++
- Bra tid (%) 58,3 80,7 33,4 62,3 70,3 70,1  
- Dålig tid (%) 36,2 58,5 15,5 31,5 24,0 21,9  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,5 42,0 -47,1 34,4 33,3 30,8 +
- Bra tid (%) 62,8 78,2 13,3 74,2 74,2 72,5  
- Dålig tid (%) 30,1 83,4 12,1 17,0 18,2 19,4  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,9 37,0 14,7 33,5 35,7 35,7 ++
- Kan spara (%) 60,3 70,4 38,6 65,9 69,9 68,5  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 4,7 5,7 5,5  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,0 52,2 10,9 44,5 50,3 46,1 +
- Kan spara (%) 74,4 82,3 56,6 76,8 80,5 77,2  
- Kan inte spara (%) 23,8 40,3 16,5 21,0 18,2 20,4  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 13,2 13,7 14,0 +
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,0 7,3 6,8  
- Eventuellt (%) 7,5 11,4 5,0 7,1 6,4 7,2  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -9,5 -9,9 -9,6 =
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 19,2 20,1 19,8  
- Mindre (%) 32,6 40,4 25,6 32,0 31,7 31,9  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 16,3 15,7 17,0 =
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 8,4 8,4 8,3  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 7,9 7,4 8,7  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 9,0 7,0 7,8 +
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 3,9 3,4 3,0  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 5,1 3,6 4,9  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 16,8 20,1 17,0 -
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 10,7 11,2 10,8  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,1 8,9 6,2  
1) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen

Källa: Konsumentbarometern 2018, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2018, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/07/kbar_2018_07_2018-07-27_tau_001_sv.html