Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 09/2017 08/2018 09/2018 Utsikter 1)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,6 25,8 -6,5 23,7 21,5 20,2 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,9 20,6 -15,0 16,6 16,0 14,1 +
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,8 33,4 9,5 31,3 32,0 30,6 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,9 22,8 -39,1 17,5 12,8 11,3 +
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,9 9,8 -4,0 4,4 7,8 6,4 +
- Bättre (%) 23,4 30,6 16,4 25,6 27,9 27,3  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 16,6 14,8 15,8  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 9,5 10,2 10,1 +
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 27,0 29,1 27,3  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 10,9 10,9 11,2  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,2 29,5 -60,9 26,2 23,3 20,7 ++
- Bättre (%) 28,0 62,1 2,0 58,8 50,9 48,7  
- Sämre (%) 27,5 88,5 4,2 9,7 7,5 9,9  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,4 25,3 -27,1 18,6 10,4 8,0 +
- Bättre (%) 32,2 57,3 11,6 46,2 34,2 32,0  
- Sämre (%) 22,0 57,3 6,0 9,2 13,8 16,1  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,1 1,7 1,6  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,7 2,0 2,0  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,5 27,6 -51,1 16,3 15,2 14,5 +
- Mindre (%) 31,1 60,8 6,4 47,9 45,3 45,1  
- Mera (%) 33,4 83,3 6,9 15,7 15,1 15,8  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,7 9,8 -18,8 5,8 5,6 8,1 ++
- Minskat (%) 13,4 20,4 5,3 16,6 16,8 19,9  
- Ökat (%) 16,7 31,9 7,9 11,3 11,3 9,8  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,8 41,8 -14,2 24,1 28,0 25,5 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 44,5 43,9 44,3  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,8 45,7 15,2 20,4 15,9 18,8  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,2 36,8 -19,6 17,5 29,2 28,9 ++
- Bra tid (%) 58,4 80,7 33,4 62,5 71,3 71,3  
- Dålig tid (%) 36,1 58,5 15,5 31,6 21,4 23,4  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,6 42,0 -47,1 31,0 29,5 27,8 +
- Bra tid (%) 62,8 78,2 13,3 72,1 69,8 69,8  
- Dålig tid (%) 30,1 83,4 12,1 20,3 19,6 22,6  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,9 37,0 14,7 34,1 35,6 33,6 +
- Kan spara (%) 60,3 70,4 38,6 68,3 69,9 68,2  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 7,3 6,7 7,4  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,1 52,2 10,9 50,4 50,2 48,2 +
- Kan spara (%) 74,4 82,3 56,6 80,8 79,2 79,1  
- Kan inte spara (%) 23,8 40,3 16,5 17,5 18,1 19,4  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 14,6 12,7 14,0 +
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,7 6,0 6,2  
- Eventuellt (%) 7,5 11,4 5,0 7,9 6,7 7,7  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -7,5 -8,0 -6,3 +
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 19,3 20,2 20,4  
- Mindre (%) 32,6 40,4 25,6 28,3 29,4 28,0  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 17,1 16,7 17,7 +
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 8,9 7,8 8,1  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 8,3 8,9 9,6  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 7,0 7,7 6,2 -
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,4 2,8 2,2  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,5 5,0 4,0  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,9 18,4 17,8 -
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 12,0 9,7 10,1  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,9 8,7 7,8  
1) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen

Källa: Konsumentbarometern 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Parikka 029 551 3276, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2018, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/09/kbar_2018_09_2018-09-27_tau_001_sv.html